Asfalt workowany, mieszanka na zimno, masa asfaltowa

asfalt workowany, mieszanka na zimno, masa asfaltowa

Asfalt workowany

to mieszanka mineralno-asfaltowa grysów (zwykle kruszywo dolomitowe, na życzenie kruszywo bazaltowo-granitowe lub gabrowe) oraz substancji wiążących na bazie bitumów z dodatkiem oleju rzepakowego i lepiszcza (środków szczepnych) podnoszących właściwości klejące. Używany jest do całorocznego doraźnego utrzymania, tymczasowych, cząstkowych, interwencyjnych napraw dróg głównie asfaltowych, w mniejszym stopniu betonowych i tłuczniowych. Materiał stosowany jest do szybkiego uzupełnienia niewielkich wyrw erozyjnych i dziur po mrozach, wygładzania i profilowania wybojów, niwelowania i wyrównywania przestrzeni wokół uzbrojenia drogowego oraz przy szynach tramwajowych i kolejowych, wypełniania ubytków po pracach naprawczych związanych z podziemną infrastrukturą medialną. Naprawy nie wymagają długiego blokowania ruchu drogowego. Szczególnie przydatny jest w okresie zimowym, gdy występują problemy z produkcją i aplikacją asfaltu na gorąco. Asfaltu workowanego generalnie nie należy stosować na powierzchniach drogowych o dużym ogólnym natężeniu ruchu oraz o dużym punktowym lub liniowym obciążeniu jak parkingi, obiekty przemysłowe, place magazynowe z ruchem wózków widłowych.

Mieszanka na zimno

pozostaje przez dłuższy okres czasu sypka i zachowuje urabialność ułatwiającą aplikację. W procesie produkcji oddziela się wodę w emulsji co zapobiega sklejaniu się drobinek grysów w czasie magazynowania. Dzięki temu materiał może być składowany na wolnym powietrzu w stanie luźnym i zapakowanym bez utraty własności. Uziarnienie wynosi 0 - 8mm. W celu ochrony przed zbytnim nasłonecznieniem zaleca się przykrywanie worków szczelną plandeką. 24 godziny bezpośrednio przed planowanym użyciem wskazane jest przechowywanie mieszanki w temperaturze pokojowej 15 - 25°C. Osiąga wtedy najlepsze własności plastyczno - klejące. Optymalnie materiał powinien być zużyty w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji. Aplikacja mieszanki jest niezależna od warunków atmosferycznych i może być prowadzona przez cały rok. Nie przeszkadza jej deszcz, wilgoć i mróz do - 5°C. Przyjmuje się średnie zużycie materiału w ilości około 20 - 25 kg/m² na każdy centymetr grubości układanej warstwy. Mieszanka jest konfekcjonowana i dostarczana w łatwej do transportu formie spaletyzowanej 1t (palety euro EPAL 1200 x 800 x 144), zwykle 40szt. zgrzewanych worków po 25kg zabezpieczonych folią stretch.

Masa asfaltowa

powinna być układana na podłoże oczyszczone z luźnych kawałków nawierzchni, wody, lodu, śniegu. Czyszczenie najlepiej jest wykonać przy użyciu sprężonego powietrza. Dla poprawienia przyczepności dobrze jest podgrzać powierzchnię aplikacji palnikiem oraz pokryć ją gruntownikiem bitumicznym (w aerozolu lub pędzlem) lub emulsją kationową. Primer ma za zadanie odtłuszczenie obszaru wyrwy, zamknięcie porów, związanie luźnych frakcji nawierzchni, poprawę przyczepności. Jest zalecany szczególnie do wstępnego przygotowania powierzchni ubytków w nawierzchni betonowej. Nie jest konieczne przycinanie (wycinanie) naprawianej nawierzchni w foremny prostokąt. Wskazane jest natomiast przycięcie krawędzi do pionu. Zagęszczanie materiału odbywa się przy pomocy walca wibracyjnego, wibratora płytowego lub ręcznym ubijakiem. Głębsze ubytki należy wypełniać stopniowo, kolejno zagęszczanymi warstwami o grubości do 50mm. Warstwy można wbudowywać bezpośrednio jedna po drugiej. Należy zostawić naddatek o grubości 3 - 5 mm powyżej poziomu nawierzchni. W ciągu kilku dni zostanie on dogęszczony pod naciskiem kół przejeżdżających pojazdów i nawierzchnia się wyrówna.

Po wykonanej naprawie nawierzchnię można oddać natychmiast do ruchu kołowego. W celu zmniejszenia przyklejania się opon (wyrywania masy przez koła) należy posypać świeżo naprawioną nawierzchnię drobnoziarnistym piaskiem łamanym. Przywrócony ruch kołowy szybko dogęszcza wbudowany materiał.

Najlepsze własności asfalt posiada bezpośrednio po wyprodukowaniu. Z tego względu najlepsza jest jego dostawa bezpośrednio z otaczarni, bez składowania i aplikacja w ciągu kilku dni.

Należy pamiętać, że naprawy z użyciem mieszanki na zimno nie są docelowe, mają charakter tymczasowy, ich trwałość określa się na 6 miesięcy.

Do recyklingu nadają się jedynie całkowicie i dokładnie opróżnione worki. Resztki asfaltu powinny być usunięte zgodnie z wytycznymi dla odpadu o kodzie 170302.

Dane


INSTAL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Obwodowa 21
41-100 Siemianowice Śląskie

+48 605 227 040
+48 505 657 795

+48 32 249 06 38
+48 32 445 31 06

e-mail: info@instalexpert.de
e-mail: info@biguma.pl
www.instalexpert.de

NIP: 643-177-16-10
REGON: 382539007
KRS: 0000769847

Dojazd