slider__

Jakość i kompetencja w materiałach bitumicznych

qualitat_kafelqualitat_kafel_2

Oferta

W naszej ofercie znajdą Państwo pełny zakres materiałów bitumicznych stosowanych w budowie i remontach nawierzchni drogowych, torowisk kolejowych i tramwajowych, obiektów mostowych, lotniczych, rolniczych oraz w technologii grodzic, wiodącego europejskiego producenta Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG (DGA). Uzupełnienie stanowią narzędzia i urządzenia do aplikacji materiałów.

Produkty DGA są pozycjonowane i oferowane pod markami BIGUMA, COLZUMIX, PROXAN oraz NILA i DOBAU. Brand BIGUMA obejmuje materiały bitumiczne, głównie masy zalewowe na gorąco. Brand COLZUMIX pokrywa gruntowniki bitumiczne do wstępnego przygotowania powierzchni pod użycie tychże mas. PROXAN to linia kilkuskładnikowych mas uszczelniających na bazie polisiarczków.

Masy zalewowe na gorąco przeznaczone są do wypełniania fug i większych pęknięć w nawierzchniach asfaltowych i betonowych. Modyfikacja polimerami zapewnia stabilność mas bitumicznych w szerokim zakresie temperatur. Materiały do wykonywania dylatacji bitumicznych dostarczane są w formie stałej, do roztopienia, w silikonowanych kartonach lub metalowych hobokach.

Masy zalewowe na zimno przeznaczone są do zalewania i uszczelniania zrogowaconych i porowatych zewnętrznych powierzchni asfaltowych. Masy zalewowe zabezpieczają nawierzchnie przed dalszą degradacją. Zalewy drogowe tego typu dostarczane są w formie półpłynnej, w kilku wariantach gęstości, do bezpośredniego użycia, w metalowych hobokach lub tworzywowych wiadrach.

Taśmy dylatacyjne przeznaczone są do wykonywania połączeń nawierzchni bitumicznych, betonowych, bruków. Taśmy bitumiczne stosowane są przy budowie nawierzchni nowych, w pracach utrzymaniowych oraz odtworzeniowych po wykopach związanych z budową i remontami sieci instalacyjnych. Taśmy asfaltowe dostarczane są w kilkunastometrowych rolkach konfekcjonowanych w kartonach.

Sznury dylatacyjne przeznaczone są do zamykania pustych przestrzeni w przerwach technologicznych. Kordy dylatacyjne wciskane do szczelin zmniejszają ich przekrój a co za tym idzie zużycie masy zalewowej lub uszczelniacza poliuretanowego. Wysokotemperaturowe wałki podpierające produkowane są ze spienionego polietylenu PE-HT i dostarczane w kilkusetmetrowych zwojach.

Asfalt workowany przeznaczony jest to wykonywania szybkiej, tymczasowej naprawy ubytków w nawierzchni. Mieszanka na zimno jest szczególnie popularna i przydatna w okresie zimowym, gdy występują problemy z produkcją i aplikacją asfaltu na gorąco. Masa asfaltowa jest dostarczana w formie spaletyzowanej, bezpośrednio z otaczarni, bez szkodliwego dla jej własności magazynowania.

Uszczelnienia grodzic są stosowane w celu poprawy wodoszczelności ścianek szczelnych. Zamki grodzic są wypełniane systemem uszczelniającym. Najbardziej popularne są uszczelniacze zamków grodzic na bazie wypełniaczy bitumicznych, parafinowych, polimerów. Bitumiczne uszczelniacze grodzic charakteryzują się wysoką i trwałą przyczepnością do stali, elastycznością, odpornością na zrywanie.

Służymy próbkami wszystkich oferowanych materiałów oraz optymalnym do warunków doborem i kompletacją rozwiązań. Szeroka wiedza produktowa pozwala nam skutecznie prowadzić konsultacje i doradztwo zdalne i na budowie. Wieloletnie doświadczenie w branży oraz współpraca z wiodącym europejskim producentem pozwala rozwiązać każdy zgłaszany przez Państwa problem technologiczny.

Katalogi i karty techniczne

oferta_oferta_2

Produkty. Pomysły. Rozwiązania

kafel-dgakafel-dga