BIGUMA, COLZUMIX, PROXAN

BIGUMA

to marka własna Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG. Obejmuje szereg modyfikowanych (stabilizowanych) polimerami bitumicznych mas zalewowych na gorąco, na zimno, taśm dylatacyjnych i uszczelniających, klejów do spoin i oznaczeń, emulsji do skropień międzywarstwowych. Masy są dedykowane do konkretnych zastosowań w drogownictwie, kolejnictwie, w budowie i remontach torowisk tramwajowych, infrastruktury lotniczej, obiektów rolniczych, w dylatacjach mostowych, w uszczelnianiu grodzic. Masy na gorąco przeznaczone są do wypełniania szczelin dylatacyjnych (fug) w powierzchniach asfaltowych, betonowych, z kostki brukowej, do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach (pęknięć szwa jezdni, wykruszeń, niedolań asfaltu). Masy są konfekcjonowane i dostarczane w formie silikonowanych kartonów, tworzywowych wiader i metalowych hoboków. Masy na zimno przeznaczone są do powierzchniowej naprawy nawierzchni asfaltowych przez zalewanie średnich pod względem szerokości i głębokich pęknięć i nacięć (pasty) oraz do zalewania obszarów rozległych i płytkich typu pory, rakowiny (masy uszczelniające). Kolorystyka - czarna z możliwością barwienia.

COLZUMIX

to marka własna Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG obejmująca płynne gruntowniki z zawartością tworzyw sztucznych do wstępnego przygotowania powierzchni pod aplikację bitumicznych mas zalewowych. Primery mają za zadanie odtłuszczenie obszaru ścianek szczeliny, zamknięcie porów betonu, związanie luźnych frakcji nawierzchni (głównie pyłu), utworzenie przyczepnej powłoki na ścianach. Gruntownik pokrywa całą powierzchnię ścianek oraz dno, tworząc cienki film, który po wyschnięciu ma prowadzić do poprawy przyczepności aplikowanej masy. Primery dobrze przywierają do wszystkich rodzajów podłoży, szczególnie asfaltu i betonu, szybko wysychają po aplikacji, są łatwe w obróbce. Są odporne na działanie roztworów wodnych, soli, rozcieńczonych kwasów. Przed aplikacją gruntownika wskazane jest wyrównanie ścianek fugi, przedmuchanie jej strumieniem sprężonego powietrza w celu oczyszczenia i wysuszenia oraz podgrzanie ścianek. Primery występują w kilku odmianach powiązanych z rodzajami mas zalewowych. Dostarczane są w metalowych kanistrach. Aplikacja - natrysk lub malowanie z użyciem pędzla. Zużycie - 3% objętości masy zalewowej.

PROXAN

to marka własna Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG dla szeregu kilkuskładnikowych mas na bazie polisufidów (polisiarczków) stosowanych do uszczelniania spoin w nawierzchniach (posadzkach) o wymaganej odporności na przenikanie substancji mogących stanowiących zagrożenie dla wody. W skład systemu wchodzą dwuskładnikowe masy polisufidowe oraz dwuskładnikowe podkłady (grunty) epoksydowe. Zestaw masy i podkładu każdorazowo dobierany jest do konkretnego uszczelnianego podłoża (1 lub 2 materiały) - asfalt, beton, polimerobeton, stal, żeliwo. Podkład dodatkowo ustala się pod kątem chłonności podłoża - chłonne (asfalt, beton), niechłonne (polimerobeton, stal, żeliwo). Wykonane spoiny po utwardzeniu charakteryzują się wysoką szczelnością, elastycznością, trwałością mechaniczną oraz odpornością na większość chemikaliów. Dodatkowo masy występują w wariancie samopoziomującym (spadek posadzki do 3%) oraz stałym (spadek posadzki powyżej 3%). Składniki są konfekcjonowane i dostarczane są w formie pojemników kombi - kartuszy, puszek i hoboków. Aplikacja wykonywana jest z użyciem pistoletów ręcznych lub pneumatycznych. Kolorystyka - szara i czarna.

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG (DGA) to od początku lat siedemdziesiątych XX wieku wiodący światowy producent materiałów bitumicznych do budowy i remontów dróg oraz ochrony budynków. Produkcja aktualnie realizowana jest w sześciu zakładach w Niemczech – Dortmund (2), Düsseldorf, Greiz, Großröhrsdorf, Vierlinden. Produkowane i oferowane materiały związane są głównie z nawierzchniami drogowymi oraz izolacjami fundamentowymi. Do standardowych zastosowań dedykowane są określone produkty (systemy). Dla nietypowych potrzeb rozwiązania opracowywane są indywidualnie. Produkty są stale rozwijane, udoskonalane i optymalizowane w zakresie poprawy kluczowych parametrów - stabilności, płynności, przyczepności. Opracowywane są nowe rozwiązania dostosowane do zgłaszanych potrzeb klientów. Przy okazji często odkrywane są nowe obszary zastosowań. DGA posiada międzynarodowy certyfikat ISO 9001 (System zarządzania jakością) oraz wiele dopuszczeń na rynkach krajowych. Poprzez wprowadzanie normy ISO 50001 (Systemu zarządzania energią) firma stara się realizować globalne cele energetyczne.

Oprócz omówionych powyżej do marek własnych należą jeszcze NILA - system mas termoplastycznych do kolorowych oznaczeń nawierzchni asfaltowych oraz DOBAU - system mas bitumicznych do hydroizolacji i renowacji pokryć dachowych.

Dane


INSTAL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Obwodowa 21
41-100 Siemianowice Śląskie

+48 605 227 040
+48 505 657 795

+48 32 249 06 38
+48 32 445 31 06

e-mail: info@instalexpert.de
e-mail: info@biguma.pl
www.instalexpert.de

NIP: 643-177-16-10
REGON: 382539007
KRS: 0000769847

Dojazd