Masy zalewowe na zimno, masy zalewowe, zalewy drogowe

masa zalewowa na zimno, masa zalewowa, zalewa drogowa

Masy zalewowe na zimno

(Fertigschlämmen, rejuvenators) przeznaczone są do powierzchniowej naprawy nawierzchni asfaltowych. Masy oparte na emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami, charakteryzują się wysoką elastycznością (do 60%). Konfekcjonowane są w tworzywowych wiadrach lub metalowych hobokach, zwykle o wadze 20-30kg, w stanie gotowym do bezpośredniego użycia. Masy występują w odmianach o większej i mniejszej gęstości. Masy o większej gęstości (pasty) stosowane są do zalewania średnich pod względem szerokości i głębokich pęknięć o charakterze pajęczynkowatym oraz nacięć (szczelin) powstałych po montażu pętli indukcyjnych dla zapór i szlabanów. Aplikacja sprowadza się do wlania masy w obrys pęknięcia. Gęsta konsystencja masy zapobiega jej rozlewaniu się na boki.

Masy zalewowe

o mniejszej gęstości (masy uszczelniające) stosowane są do zalewania obszarów rozległych i płytkich typu pory, rakowiny. Aplikacja sprowadza się do wylania masy w obszar naprawiany i rozprowadzenia jej za pomocą gumowej lub gąbkowej pacy. Rzadka konsystencja masy ułatwia jej wnikanie w głąb nawierzchni. Masy uszczelniające obok funkcji naprawczej również odświeżają i przywracają naturalną barwę asfaltu, służą jako kosmetyka miejsc po pożarze pojazdów. Masy tego typu występują w wersji opartej na emulsji (wodzie) oraz na rozpuszczalniku. Pierwszy rodzaj jest ekologiczny ale przeznaczony do stosowania głównie w okresie letnim z uwagi na wrażliwość na przemarzanie. Drugi rodzaj jest odporny na niskie temperatury, szybko wysycha i odparowuje.

Zalewy drogowe

zawierają w swoim składzie wypełniacze mineralne oraz drobne kruszywo - uszarstniacz. Ich głównym zadaniem jest przywracanie utraconych właściwości warstw ścieralnych nawierzchni asfaltowych poprzez ich uszczelnienie i odświeżenie. Zalewy mogą być barwione na kolor czerwony (ścieżki rowerowe). Charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do nawierzchni bitumicznych, wysoką odpornością na zmienne warunki atmosferyczne oraz działanie wody, soli, słabych kwasów, odpornością na starzenie się zarówno materiału jak i wykonanej naprawy, łatwością wbudowywania w niskich i wysokich temperaturach, łatwym recyklingiem.

Naprawiany obszar powinien być zamieciony i pozbawiony tłustych zanieczyszczeń. Nie jest wymagane osuszanie ale wilgotność wydłuża czas schnięcia masy. Nie jest wymagane wstępne gruntowanie. Przed aplikacją masę należy wymieszać w pojemniku aby uzyskała jednorodność w całej objętości. Przy dużych ubytkach, pęknięciach, nacięciach, porach, zrogowaceniach dopuszcza się aplikację masy warstwami. Czas pełnego schnięcia jednej warstwy wynosi od 1 do 3 godzin. W tym czasie naprawiany obszar powinien być wyłączony z ruchu w celu ochrony przed wyrywaniem masy przez siłę ssącą opon kół samochodowych. Masę można aplikować przy temperaturze powyżej 5°C.

Gęstość masy przy temperaturze 20°C wynosi około 1,3 g/cm³ (kg/dm³). Zużycie dla mas zalewowych (gęstszych) obliczane jest z wzoru na objętość szczeliny x gęstość. Zużycie dla mas uszczelniających (rzadszych) określa się w zakresie 0,8-1,5 kg/m² w zależności od rodzaju i stanu naprawianego podłoża. Trwałość w oryginalnie zamkniętym pojemniku - 12 miesięcy.

Dostępne są masy dwuskładnikowe, z utwardzaczem epoksydowym. Ich zaletą jest duża twardość, wytrzymałość i trwałość mechaniczna, szybki czas schnięcia i co za tym idzie szybka możliwość przywracania ruchu samochodowego, duża odporność na chemikalia typu kwasy, paliwa, oleje. Zalewy tego typu zalecane są do stosowania na terenie stacji paliw, baz transportowych, zakładów chemicznych.

W ofercie również masy (systemy) trzyskładnikowe oparte na polisufidach (polisiarczkach) - masa właściwa, utwardzacz, gruntownik. Masy tego typu charakteryzują się doskonałą elastycznością nawet w bardzo niskich temperaturach, natychmiastowym wiązaniem nawet w bardzo niskich temperaturach, bardzo wysoką odpornością na działanie większości agresywnych substancji chemicznych. Masy występują w kolorze czarnym oraz szarym (naturalnym betonowym). Kolor szary jest przydatny wszędzie tam gdzie wymagana jest zgodność barwy wypełnienia naprawczego z nawierzchnią betonową.

Należy pamiętać, że masy wytwarzane na bazie polisufidów (polisiarczków) oraz poliuretanów (trwale plastyczne), w przeciwieństwie do mas na bazie bitumów mogą być stosowane do naprawy nawierzchni w pomieszczeniach zamkniętych oraz w kontakcie z żywnością.

Dane


INSTAL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Obwodowa 21
41-100 Siemianowice Śląskie

+48 605 227 040
+48 505 657 795

+48 32 249 06 38
+48 32 445 31 06

e-mail: info@instalexpert.de
e-mail: info@biguma.pl
www.instalexpert.de

NIP: 643-177-16-10
REGON: 382539007
KRS: 0000769847

Dojazd