Taśmy dylatacyjne, taśmy bitumiczne, taśmy asfaltowe

taśma dylatacyjna, taśma bitumiczna, taśma asfaltowa

Taśmy dylatacyjne

przeznaczone są do wykonywania połączeń technologicznych nawierzchni bitumicznych, betonowych, brukowanych. Zabezpieczają miejsca styków przed późniejszym powstawaniem szczelin, wnikaniem wody i wilgoci a co za tym idzie degradacją nawierzchni. Stosowane są przy budowie nawierzchni nowych, w pracach utrzymaniowych oraz odtworzeniowych po wykopach instalacyjnych. Łączą starą nawierzchnię z nową, różne rodzaje mieszanki (beton asfaltowy, asfalt twardolany), podłużne pasy nawierzchni układane połówkowo, poprzeczne działki technologiczne wykonywane w różnym czasie, asfalt z galanterią drogową, uzbrojeniem żeliwny, szynami torowisk.

Taśmy bitumiczne

produkowane są na bazie asfaltu, kauczuków syntetycznych, plastyfikatorów i wypełniaczy mineralnych. W temperaturze pokojowej mają postać ciała lepko-plastycznego, są topliwe, mają barwę czarną. Taśmy klejowe (samoprzylepne) stosowane są do zimnego asfaltu, w zastosowaniach pionowych klej pozwala na wstępne podtrzymanie ustawienia taśm. Taśmy bezklejowe wykorzystują naturalną lepkość ciepłego asfaltu, w zastosowaniach poziomych brak kleju umożliwia korygowanie kierunku aplikacji taśm. Stosowane są w nawierzchniach wykonywanych na gorąco (temperatura układania 140°C - 250°C) lub na ciepło (temperatura układania 80°C - 140°C).

Taśmy asfaltowe

dostarczane są w kilkunastometrowych rolkach konfekcjonowanych w kartonach. Zwoje ułożone są na silikonowanym papierze przekładkowym o właściwościach antyadhezyjnych. Ich stosowanie nie wymaga użycia środków gruntujących. Posiadają dodatki polimerowe stabilizujące (modyfikujące) taśmy (przed aplikacją) i spoiny (po aplikacji) w szerokim zakresie temperatur. Wykonana spoina jest elastyczna w niskich temperaturach i nie topi się w wysokich, nie płynie, nie jest podatna na „wyrywanie” przez koła pojazdów. Dostępne są profile o przekroju poprzecznym prostokątnym, kwadratowym, okrągłym (sznury).

Taśmy dylatacyjne stosowane są generalnie w pionie. Zwykle doklejane są do warstwy starej nawierzchni. Do taśmy z kolei dokleja się nowa nawierzchnia układana na gorąco. Po zawalcowaniu następuje uszczelnienie styku. Podstawowe profile to 20x5, 30x5, 40x5, 50x5, 40x8, 50x8.

Taśmy uszczelniające stosowane są generalnie w poziomie. Zwykle naklejane są na powierzchnię styku starej nawierzchni z już wychłodzoną nową. Po podgrzaniu i zawalcowaniu następuje roztopienie taśmy i uszczelnienie styku. Podstawowe profile to 30x3, 40x3, 50x3.

Szerokość taśm to zwykle zakres 20mm – 80mm, grubość taśm to zakres 3mm – 15mm. Istnieje możliwość wykonania na zamówienia dowolnych wymiarów i przekrojów.

Istnieje możliwość wykonania taśm barwionych w masie na kolor czerwony lub szary. Wiąże się to z zastosowaniem określonej domieszki barwnika (pigmentu). Barwione mogą być generalnie wszystkie materiały bitumiczne, na każdy kolor. Z uwagi na niestandardowy charakter, barwienie wymaga wykonania większych jednorazowych partii.

Barwienie na kolor czerwony stosowane jest dla materiałów używanych do budowy ścieżek rowerowych, kolor odpowiada barwionemu asfaltowi, wpada w brąz. Czerwone taśmy zastępują materiały w kolorze czarnym, malowane po aplikacji. Jednak stosowane farby są nietrwałe i z czasem ulegają złuszczeniu i wytarciu

Barwienie na kolor szary stosowane jest dla materiałów używanych do uszczelniania nawierzchni betonowych, kolor jest zbliżony do naturalnej barwy cementu, jednak zawsze lekko ciemniejszy. Szare taśmy zastępują kosztowne uszczelniacze poliuretanowe przy zachowaniu barwy spoin zbliżonej do nawierzchni betonowej.

Należy pamiętać, że materiały barwione tak jak inne materiały bitumiczne powinny być stosowane wyłącznie do budowy i remontów nawierzchni zewnętrznych lub półotwartych.

Dane


INSTAL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Obwodowa 21
41-100 Siemianowice Śląskie

+48 605 227 040
+48 505 657 795

+48 32 249 06 38
+48 32 445 31 06

e-mail: info@instalexpert.de
e-mail: info@biguma.pl
www.instalexpert.de

NIP: 643-177-16-10
REGON: 382539007
KRS: 0000769847

Dojazd