Sznury dylatacyjne, kordy dylatacyjne, wałki podpierające

 sznur dylatacyjny, kord dylatacyjny, wałki podpierające

Sznury dylatacyjne

produkowane są ze spienionego, sieciowanego, odpornego na starzenie, warunki atmosferyczne oraz szeroki zakres związków chemicznych polietylenu (pianki polietylenowej) o zamkniętej strukturze komórkowej (porach). Mają formę elastycznego, ściśliwego, nienasiąkliwego walca. Przeznaczone są do wypełniania szczelin dylatacyjnych poziomych i pionowych. Kordy wciskane w przerwę zamykają jej przekrój, zmniejszają zużycie elastycznych wypełniaczy w postaci uszczelniaczy poliuretanowych (dylatacje na zimno) lub mas zalewowych (dylatacje na gorąco) oraz zapewniają prawidłowe (eliptyczne, klepsydrowe) rozłożenie spoiwa. Przerwy technologiczne zabezpieczają konstrukcje nawierzchni betonowych i bitumicznych przed skurczem w zmiennych temperaturach a konsekwencji przed powstawaniem rys i pęknięć. Główne obszary zastosowań sznurów to budownictwo drogowe, mostowe, lotniskowe.

Kordy dylatacyjne

są wysoce odporne na gięcie i ściskanie. Ich gęstość wynosi od 20 do 40 kg/m³), absorpcja wody zgodnie z normą ISO 62 stanowi < 1%. Są nieprzepuszczalne dla wody i pary wodnej. Produkowane są w wariancie standard (PE backer rod) oraz w wariancie wysokotemperaturowym (PE-HT backer rod). Temperatura stosowanego wypełniacza mieści się w zakresie odpowiednio od -40 do 95°C oraz od -40 do 200°C (krótkotrwale). Sznury standardowe stosowane są do wykonywania dylatacji na zimno, zwykle w nawierzchniach betonowych. Kordy wysokotemperaturowe używane są do wykonywania dylatacji na gorąco, zarówno w nawierzchniach betonowych jak i bitumicznych. Ich skład chemiczny pozwala wytrzymywać wysokie temperatury towarzyszące aplikacji masy. Sznury dostarczane są w postaci odcinków (sztang), większe średnice oraz zwojów (bębnów), mniejsze średnice.

Wałki podpierające

standardowe oferowane są w średnicach 6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 15mm, 19mm, 20mm, 22mm, 25mm, 30mm, 32mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 100mm, zwykle w kolorze szarym. Wałki wysokotemperaturowe dostarczane są w średnicach i nawojach 10mm x 1700m, 13mm x 1100m, 15mm x 780m, 19mm x 500m, 20mm x 420m, 22mm x 360m, 25mm x 280m, 30mm x 240m, 32mm x 190m, zwykle w kolorze białym. Ze względu na ściśliwość polietylenu, średnica wałka powinna być dobierana jako 125-150% szerokości szczeliny.

Kordy dylatacyjne są systemowym uzupełnieniem jednokomponentowych uszczelniaczy poliuretanowych oraz bitumicznych mas zalewowych oraz primerów (gruntowników) do wstępnego przygotowania szczelin. Primery mają za zadanie odtłuszczenie obszaru ścianek szczeliny, zamknięcie porów betonu, związanie luźnych frakcji nawierzchni, poprawę przyczepności uszczelniacza lub masy. Sznury są wciskane do szczeliny po jej zagruntowaniu a przed właściwym wypełnieniem. Zewnętrzne obszary wokół przerwy technologicznej zabezpiecza się przed zabrudzeniem za pomocą taśm maskujących i folii malarskich. Spoiwo powinno być aplikowane w temperaturze powierzchni wynoszącej co najmniej 0°C. Nie należy wykonywać dylatacji jeśli na ściankach szczeliny widoczne są ślady wilgoci.

W celu uniknięcia uszkodzenia kordu zaleca się jego wtłaczanie do szczeliny z użyciem dedykowanego do tego celu urządzenia, ewentualnie za pomocą tępego, zaokrąglonego, najlepiej drewnianego narzędzia. Uszkodzenie powierzchni sznura może skutkować przywieraniem uszczelniacza i zaburzać jednokierunkowy rozkład naprężeń. Kord powinien być wciśnięty na głębokość zapewniającą osiągnięcie przez warstwę spoiwa właściwej technologicznie grubości. Po umieszczeniu w szczelinie powinien być odpowiednio ściśnięty, nie przemieszczać się. Należy unikać jego wzdłużnego rozciągania, ściskania oraz skręcania w osi. Sznur nie powinien mieć kontaktu z dnem szczeliny, powinien wspomagać pracę spoiwa.

Dostępny jest również wariant sznurów dylatacyjnych o powiększonej gęstości, do szczelin wypełnianych masami zalewowymi na zimno o rzadszej konsystencji.

Dane


INSTAL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Obwodowa 21
41-100 Siemianowice Śląskie

+48 605 227 040
+48 505 657 795

+48 32 249 06 38
+48 32 445 31 06

e-mail: info@instalexpert.de
e-mail: info@biguma.pl
www.instalexpert.de

NIP: 643-177-16-10
REGON: 382539007
KRS: 0000769847

Dojazd