Uszczelnienia grodzic, uszczelniacze zamków grodzic, bitumiczne uszczelniacze grodzic

uszczelnienia grodzic, uszczelniacze zamków grodzic, bitumiczne uszczelniacze grodzic

Uszczelnienia grodzic

są stosowane w celu poprawy wodoszczelności ścianek szczelnych. Zamki grodzic są wypełniane systemem uszczelniającym. Najbardziej popularne są uszczelnienia na bazie wypełniaczy bitumicznych, parafinowych, polimerów modyfikowanych silanem. Uszczelnienie może być wykonywane przy łączeniu grodzic w zestawy (parowaniu) w zakładzie produkcyjnym lub w warunkach budowy.

Uszczelniacze zamków

zapewniają odporność na ciśnienie wody (wodoodporność) średnio pomiędzy 2 a 3 bar w zależności od stosowanego środka. Uboczną zaletą stosowania uszczelniaczy jest poprawa własności ślizgowych zamków grodzic. Środki mogą być używane we wszystkich technologiach pogrążania grodzic - wbijaniu (młot udarowy), wwibrowywaniu (młot wibracyjny), wciskaniu (prasa hydrauliczna).

Bitumiczne uszczelniacze grodzic

charakteryzują się wysoką i trwałą przyczepnością do stali, nie zrywają się podczas łączenia elementów. Modyfikacja polimerami zapewnia ich stabilność w szerokim zakresie temperatur. Nie kruszą się w niskich i nie wypływają z zamków pod wpływem wysokich temperatur. Stosowanie uszczelniaczy jest zalecane szczególnie w budownictwie wodnym oraz drogowym.

W hydrotechnice środki umieszczone w zamkach poprawiają szczelność i odporność konstrukcji ścianek chroniących nabrzeże przed rozbryzgami wody a co za tym idzie degradacją. W drogownictwie zapobiegają zanieczyszczonym wypływom z zamków w strefie napowietrznej pod wpływem wysokiej temperatury będącej następstwem naświetlania słonecznego (ekspozycji). Szczególnie istotne jest to w miejscach widocznych, tam gdzie zewnętrzna powierzchnia grodzic stanowi „elewację” nasypu ziemnego. Zwykle wymagana jest tam wysoka estetyka wykonania, połączona z malowaniem na jasny kolor. Wypływający ciemny bitum nie może brudzić powierzchni. Główne obszary zastosowań to mury oporowe przy ciągach komunikacyjnych jezdnych i pieszych, mostach, wiaduktach, fundamentach obiektów, w wykopach, tunelach, przejściach podziemnych.

Środek BIGUMA BAB 20 ZTV jest dedykowany do wypełniania fug pomiędzy główką szyny a nawierzchnią (oblew bitumiczny) oraz do uszczelnienia zamków grodzic. Uszczelniacz posiada wysoką ciągliwość, dobrą przyczepność, odporność na starzenie połączenia (uszczelnienia), wysoką odporność na nacisk, naprężenia oraz niskie i wysokie temperatury.

Środek dostarczany jest w formie stałych bloków (kostek), konfekcjonowanych w silikonowane kartony (waga 12, 22, 27kg) lub metalowe hoboki (waga 12, 35kg), około 1000kg na palecie. Na indywidualne zamówienie możliwa jest również dostawa w beczkach (waga do 200kg) oraz w opakowaniach o małej pojemności (od 2,5kg). Wewnętrzna powłoka opakowań jest przeciwprzyczepna i zapewnia łatwe odspajanie bloku. Zaletą opakowania kartonowego jest łatwe rozrywanie, rozcinanie i obieranie, zaletą opakowania metalowego jest możliwość wykorzystania go do podgrzania uszczelniacza palnikiem.

Wielkość (waga) kostki powinna być dostosowana do wielkości zbiornika kotła. Należy pamiętać, że im mniejszy blok tym krótszy czas potrzebny na jego roztopienie. Kostka po wydobyciu z opakowania należy włożyć do kotła i rozgrzać do stanu płynnego i temperatury aplikacji 165 - 185°C. Najbezpieczniejsze jest używanie kotła płaszczowego z mieszadłem mechanicznym i termometrem. Zapewnia on szybkie i równomierne podgrzanie środka, zapobiega miejscowemu przegrzaniu i skoksowaniu co w konsekwencji może prowadzić do uszkodzenia polimerów stabilizujących a w konsekwencji do utraty własności. Należy unikać wielokrotnego roztapiania uszczelniacza, co również może mieć negatywny wpływ na jego własności.

Uszczelniacz można aplikować mechanicznie z użyciem tzw. lancy lub ręcznie z konewki lub innego naczynia z odpowiednio uformowanym zakończeniem. Należy pamiętać o utrzymywaniu odpowiedniej temperatury środka. W temperaturze poniżej 165°C spada jego płynność co utrudnia aplikację i powoduje niedolanie połączenia a w konsekwencji brak jego szczelności. Przed aplikacją zaleca się stosowanie systemowego gruntownika do wstępnego przygotowania powierzchni COLZUMIX Haftgrund, dostarczanego w opakowaniach typu kanister (10 lub 30l). Ilość gruntownika przyjmuje się jako 3 - 5% ilości uszczelniacza.

Gęstość środka wynosi 1,28 g/cm³ (1,28 kg/dm³, 1,28 kg/l). Przygotowanie uszczelniacza, gruntowanie i zalewanie powinno być prowadzone przy temperaturze powyżej 0°C.

Odmianą środka BIGUMA BAB 20 ZTV jest BIGUMA BAB 20 EL. Jest to środek o mniejszej gęstości - 1,15 g/cm³ (1,15 kg/dm³, 1,15 kg/l) a co za tym idzie mniejszej temperaturze aplikacji - 160 - 180°C.

Do czyszczenia rąk oraz narzędzi używa się dedykowanych środków typu BIGUMA SWS lub ogólnodostępnych rozpuszczalników do materiałów bitumicznych.

Dane


INSTAL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Obwodowa 21
41-100 Siemianowice Śląskie

+48 605 227 040
+48 505 657 795

+48 32 249 06 38
+48 32 445 31 06

e-mail: info@instalexpert.de
e-mail: info@biguma.pl
www.instalexpert.de

NIP: 643-177-16-10
REGON: 382539007
KRS: 0000769847

Dojazd