Masy zalewowe na gorąco, masy bitumiczne, dylatacje bitumiczne

masa zalewowa na gorąco, masa bitumiczna, dylatacja bitumiczna

Masy zalewowe

na gorąco przeznaczone są do wypełniania szczelin dylatacyjnych (fug) w nawierzchniach asfaltowych i betonowych. Stosowane są również do uzupełnienia ubytków w nawierzchni (pęknięć szwa jezdni, wykruszeń i niedolań asfaltu). Z uwagi na swoją wysoką ciągliwość i dobrą przyczepność oraz wysoką odporność na nacisk i zmienne temperatury tworzą wysokiej jakości spoinę. Charakteryzują się bardzo dobrą rozciągliwością (do 25%) i przyczepnością do nawierzchni mineralnych i bitumicznych, wysoką odpornością na zmienne warunki atmosferyczne oraz działanie wody, soli, słabych kwasów, odpornością na starzenie się zarówno materiału jak i wykonanego połączenia, łatwością wbudowywania w niskich i wysokich temperaturach, łatwym recyklingiem. Masy występują w rodzaju standard (asfalt drogowy) oraz w rodzajach modyfikowanych polimerami stabilizującymi, dedykowanych do poszczególnych rodzajów nawierzchni (lub ich mixu) – beton, kostka brukowa, bitum, stal (szyny, konstrukcje mostów), żeliwo (uzbrojenie kanalizacyjne, wodociągowe). Spoiny wykonane z mas modyfikowanych są stabilne atmosferycznie, nie kruszeją w niskich i nie topią się (nie płyną) w wysokich temperaturach (nie są podatne na wyrywanie przez koła).

Masy bitumiczne

dostarczane są w formie stałych bloków (kostek), konfekcjonowanych w silikonowane kartony (waga do 25kg) lub metalowe hoboki (waga do 35kg). Na indywidualne zamówienie możliwa jest również dostawa w beczkach (waga do 200kg) oraz w opakowaniach o małej pojemności (od 2,5kg). Wewnętrzna powłoka opakowań zapewnia łatwe odspajanie bloku masy. Zaletą opakowania kartonowego jest łatwe rozrywanie, rozcinanie i obieranie, zaletą opakowania metalowego jest możliwość wykorzystania go do podgrzania masy palnikiem. Wielkość (waga) bloku powinna być dostosowana do wielkości zbiornika kotła stacjonarnego lub zalewarki. Należy pamiętać, że im mniejszy blok tym krótszy czas potrzebny na jego roztopienie. Blok po wydobyciu z opakowania należy włożyć do kotła i rozgrzać do stanu płynnego i temperatury aplikacji 160 - 180°C. Najbezpieczniejsze jest używanie kotła płaszczowego z mieszadłem mechanicznym i termometrem. Zapewnia on szybkie i równomierne podgrzanie masy, zapobiega miejscowemu przegrzaniu i skoksowaniu co w konsekwencji może prowadzić do uszkodzenia polimerów stabilizujących a w konsekwencji do utraty własności. Należy unikać wielokrotnego roztapiania masy, co również może mieć negatywny wpływ na jej własności.

Dylatacje bitumiczne

należy układać w szczelinach suchych i czystych. Przed aplikacją z fugi należy usunąć pozostałości oleju, tłuszczu, luźne fragmenty nawierzchni. Wskazane jest jej przedmuchanie strumieniem sprężonego powietrza oraz podgrzanie ścianek. Zaleca się użycie gruntownika (primera) który ma za zadanie związanie pozostałości pyłowych i utworzenie przyczepnej powłoki na ściankach. Primer ma za zadanie odtłuszczenie obszaru ścianek szczeliny, zamknięcie porów betonu, związanie luźnych frakcji nawierzchni, poprawę przyczepności masy. Gruntownik powinien pokrywać całą powierzchnię ścianek, tworząc cienki film. W przypadku braku stosowania sznura dylatacyjnego gruntownik powinien również pokryć dno fugi. Przed rozpoczęciem aplikacji masy gruntownik musi wyschnąć a zagruntowana powierzchnia być dotykowo sucha.

Masę zalewową można aplikować mechanicznie z użyciem tzw. lancy lub ręcznie z konewki lub innego naczynia z odpowiednio uformowanym zakończeniem. Należy pamiętać o utrzymywaniu odpowiedniej temperatury masy. W temperaturze poniżej 160°C spada jej płynność co utrudnia aplikację i powoduje tzw. niedolanie spoiny a w konsekwencji brak jej szczelności i odporności na podciekającą wodę (lód). W przypadku głębokich szczelin przed wbudowaniem masy można rozważyć zastosowanie materiału podłożowego, np. mieszanki asfaltowej na zimno. Materiał taki istotnie zmniejsza zużycie masy zalewowej i koszty wykonania spoiny. Należy jednak zwrócić uwagę żeby materiał nie miał tendencji do zbytniego rozszerzania się co grodzi wypychaniem spoiny ze szczeliny.

Stygnięcie masy zalewowej może powodować jej niewielkie kurczenie się (skurcz). Zjawisko takie zachodzi szczególnie podczas aplikacji w niskich temperaturach. W takim przypadku zaraz po zalaniu właściwym należy wykonać zalanie uzupełniające.

Przygotowanie fugi, gruntowanie i zalewanie powinno być prowadzone przy dobrych warunkach atmosferycznych (brak opadów) i temperaturze powyżej 0°C.

Ilość (wagę) potrzebnej do wykonania spoiny masy wylicza się ze wzoru: długość (fugi, w dm) x szerokość (fugi, w dm) x głębokość (fugi, w dm) x gęstość (masy). Dla uproszczenia gęstość masy można pominąć, zwykle mieści się ona w zakresie 1,1 – 1,3 g/cm³ (kg/dm³). Ilość potrzebnego do wstępnego przygotowania szczeliny gruntownika przyjmuje się od 3% (dla ścianek równych) do 5% (dla ścianek poszarpanych).

Dostępne są również masy o zastosowaniach specjalnych – odporne na bardzo niskie temperatury (warunki arktyczne), wysokoelastyczne (tłumienie drgań), kwasoodporne (kontakt z paliwami i olejami), zasadoodporne (obiekty rolnicze), do grodzic (uszczelnienie i poprawa własności ślizgowych). Istnieje możliwość barwienia mas za pomocą pigmentów – na kolor czerwony (ścieżki rowerowe), szary (naturalny betonowy) oraz inny dowolny.

Do czyszczenia rąk oraz narzędzi używa się dedykowanych środków lub ogólnodostępnych rozpuszczalników do materiałów bitumicznych.

Dane


INSTAL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Obwodowa 21
41-100 Siemianowice Śląskie

+48 605 227 040
+48 505 657 795

+48 32 249 06 38
+48 32 445 31 06

e-mail: info@instalexpert.de
e-mail: info@biguma.pl
www.instalexpert.de

NIP: 643-177-16-10
REGON: 382539007
KRS: 0000769847

Dojazd