BIGUMA®- 1401

Asfaltowa masa zalewowa do szczelin i dylatacji

Użycie

BIGUMA®- 1401 nadaje się do wykonywania mało i nieobciążanych spoin w powierzchniach betonowych i asfaltowych, podlegających częstym ruchom. Tak jest szczególnie w przypadku spoin na mostach betonowych i stalowych przy krawężniku.

Cechy produktu

Asfaltowa masa zalewowa BIGUMA®- 1401 spełnia wymagania „Technicznych warunków dostaw asfaltowych zalew drogowych“ (TL Fug -StB) dla „mas zalewowych do fug“ oraz odpowiada wymaganiom normy TL bitFug art. A dla mas zalewowych do nawierzchni betonowych, typ zwykły.

Asfaltowa masa zalewowa BIGUMA®- 1401 oraz wykonane nią uszczelnienia charakteryzują się następującymi cechami:

  • elastyczna, dlatego wysoka absorpcja ruchu
  • rozciągliwość do 35% szerokości wypełnienia
  • łatwość wbudowywania w niskich i wysokich temperaturach
  • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i bitumicznych
  • duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanego połączenia
  • odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp.
  • produkt na bazie asfaltu – łatwy recycling

Aplikacja

a) Roztapianie

Po wyjęciu zalewy z opakowania (puszka metalowa lub karton) należy ją włożyć do kotła i rozgrzać do temperatury aplikacji 160 -180 °C. Najlepszy jest kocioł płaszczowy z mieszadłem mechanicznym i termometrem, pozwalający unikać miejscowego przegrzania i przywierania skoksowanego materiału do ścian kotła. Należy bardzo uważać, by nie przegrzać masy powyżej temperatury maksymalnej – spowoduje to uszkodzenie polimerów, zawartych w masie i w konsekwencji doprowadzi do utraty jej właściwości, Stapiać jedynie taką ilość masy, która przewidywana jest na zapotrzebowanie całodzienne, ponieważ właściwości produktu mogą się zmienić w wyniku wielokrotnego stopienia.

b) Przygotowanie podłoża

Fugi w betonie i asfalcie przed wypełnieniem zalewą muszą być suche i czyste. Należy usunąć z nich pozostałości oleju i tłuszczu oraz luźne kawałki. Szczeliny należy przedmuchać strumieniem sprężonego powietrza, można użyć powietrza gorącego w celu dodatkowego wysuszenia i podgrzania szczeliny. Przed zalaniem szczeliny zalewą drogową zalecane jest naniesienie grun townika COLZUMIX®- Haftgrund. Gruntownik ma za zadanie związanie pozostałości pyłowych i utworzenia przyczepnej powłoki, która wzmocni przyczepność masy do ścian fugi. Gruntownik musi pokrywać ściany fugi w całości, tworząc cienki film. Zaleca się pokrycie również dna fugi. Przed wypełnieniem fugi naniesiony gruntownik musi wyschnąć tzn. powierzchnia zagruntowana powinna być dotykowo sucha. Tak przygotowane podłoże gwarantuje wysoką siłę przyczepności i prawidłowe uszczelnienie.

c) Wypełnienie fugi

Asfaltową masę zalewową BIGUMA®- 1401 można aplikować z konewki (ew. innego naczynia) lub mechanicznie przy użyciu lancy. Podczas tej czynności masa musi mieć odpowiednią temperaturę. W niższej temperaturze płynność masy spada, co wyraźnie utrudnia pracę, a masa może n ie wypełnić szczeliny do końca, co potencjalnie spowoduje przeciekanie wody pod masę i w efekcie zniszczenie fugi – szczególnie w nawierzchniach o dużym nasileniu ruchu.

c.1) Spoiny krawędziowe na mostach i wiaduktach

W przypadku spoin krawędziowych na mostach i wiaduktach należy, o ile jest to konieczne, stosować pasmo rozdzielające jako materiał podsypkowy.

c.2) Inne aplikacje

Przed wypełnieniem masą BIGUMA®- 1401 należy spoiny, w razie potrzeby, napełnić materiałem podsypkowym. Materiał podsypkowy reguluje wysokość masy spoinowej w spoinie. Materiał podsypkowy należy wprowadzić w taki sposób, aby leżał na całej powierzchni dna spoiny. Jednocześnie zapobiega to wypływaniu masy spoinowej do ew. istniejących pustych przestrzeni i możliwemu przyczepianiu do trzech boków. Przyczepianie się do trzech boków może prowadzić do nieprawidłowego działania spoiny związanego z tworzeniem się naprężeń. Ochładzanie się masy spoinowej po wylaniu może skutkować, zależnie od wymiarów przestrzeni napełnianej, znaczącym zmniejszeniem się objętości masy spoinowej. Może to sprawić, że konieczne będzie powtórne napełnienie. Zaleca się wykonanie powtórnego napełnienia bezpośrednio po pierwszym wylaniu. Masę należy wylać poniżej płaszczyzny spoiny.

Warunki pogodowe

Odpowiednio przygotowane miejsca mogą byś zalewane w korzystnych warunkach atmosferycznych, przy temperaturze podłoża nie niższej niż 0° C. Przy zagrożeniu opadami deszczu lub przy wystąpieniu jego opadu należy przerwać pracę.

Zużycie materiału

BIGUMA®- 1401: długość szczeliny [cm] x szerokość szczeliny [cm] x głębokość szczeliny [cm] x gęstość masy [=1,1 g/cm3] = zużycie [g]
Gruntownik: zużycie gruntownika (COLZUMIX®- Haftgrund) wynosi ok. 3% ilości masy zalewowej, niezbędnej do wykonania danego zadania.

Magazynowanie

Produkt należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania przynajmniej 24 miesiące.

Opakowania

Pojemnik z cienkiej blachy: 8 kg, 27 kg
Karton: 10 kg, 22 kg

Środki czystości

Sprzęt: BIGUMA®- SWS
kontakt ze skórą: pasta do mycia rąk

Dane techniczne

Temperatura wbudowywania: zirka 160 - 180 °C
Gęstość: zirka 1,0 g/cm3
Gruntownik: COLZUMIX®- Haftgrund