BIGUMA®- B 700 L

Zawierająca bitum elastyczna masa do podlewania szyn

Zastosowanie

BIGUMA®- B 700 L to zawierająca bitum elastyczna masa do podlewania szyn, służąca jako masa do wyrównywania nierówności pomiędzy podłożem a stopką szyny w strefie szyn tramwajowych. BIGUMA®- B 700 L zapewnia nienaganne znoszenie obciążenia.

Właściwości

BIGUMA®- B 700 L to elastyczna, zawierająca bitum, masa do podlewania szyn, która jest w stanie wytrzymać wysoki nacisk na powierzchnię i absorbować wzgl. odprowadzać drgania. BIGUMA®- B 700 L spełnia wymogi VDV Mitteilungen 6201, Podlewanie szyn na podlewie na bazie bitumu. Podlew szynowy przyczynia się do tłumienia drgań, a tym samym zmniejszenia hałasu. Właściwości materiałowe masy BIGUMA®- B 700 L umożliwiają, dzięki szybkiemu twardnieniu masy, bardzo krótkie czasy budowy, a co za tym idzie krótkie przerwy w ruchu tramwajowym. BIGUMA®- B 700 L cechuje się ponadto bardzo wysoką opornością elektryczną, przyczyniając się do zapobiegania korozji pod wpływem prądów błądzących.

Wskazówki dotyczące przeróbki

a) Topienie

Masę BIGUMA®- B 700 L należy ostrożnie stopić do temperatury obróbki w kotle do stapiania, wyposażonym w mieszadło i termostat. Nie nadają się do tego celu wszystkie urządzenia do stapiania bez mieszadła mechanicznego, ponieważ nie można wtedy zapobiec rozwarstwieniu się materiału. Temperaturę masy należy regulować termostatycznie; musi istnieć zawsze możliwość jej kontroli. Należy unikać przegrzewania masy.

b) Podlewanie stopki szyny

BIGUMA®- B 700 L podczas obróbki musi mieć podaną temperaturę zalewania. W przypadku zbyt niskiej temperatury płynność nie będzie odpowiednia, istnieje niebezpieczeństwo tworzenia się pustych przestrzeni poniżej stopki szyny. Masa do podlewania szyn powinna być wylewana bez przerw, np. za pomocą wiadra do asfaltu. Przed wylewem należy pustą przestrzeń pod szynami położonymi wyżej ograniczyć z boku, np. za pomocą szablonu do zaprawy. Podlew z każdej strony powinien być o ok. 1,5 do 2,5 cm szerszy niż stopka szyny. Pustą przestrzeń należy podlać w dwóch krokach roboczych. Dwie trzecie całkowitej wysokość podlewu należy podlać w pierwszym kroku roboczym, pozostałą jedną trzecią w tzw. podlewie końcowym. Podlew końcowy przeprowadza się po ostygnięciu pierwszej warstwy (do temperatury ciała). Podlew końcowy należy wykonać z boku, do górnej krawędzi stopki szyny. Podczas wylewu końcowego szyna jest krótkotrwale narażona na temperaturę do 200°C. Prowadzi to do deformacji w szynie, które muszą być zrównoważone przez nałożenie ciężaru, np. płyty betonowej/szyny. Podlew w 2 warstwach zapewnia możliwie krótkotrwałe narażenie szyny na wysoką temperaturę.

Pogoda

Stopka szyny nie może być podlewana podczas deszczu i przy temperaturze powierzchni elementu budowlanego poniżej +5°C.

Zużycie materiału

BIGUMA®- B 700 L: ok. 14 kg/m długości szyny (wysokość ok. 3 cm, szerokość stopki maszyny ok. 28 cm)

Przechowywanie

Produkt przechowywany w chłodnych i suchych warunkach jest przydatny do obróbki przez co najmniej 24 miesiące.

Forma dostawy

Masa zalewowa nalewana jest do zbiorników z cienkiej blachy (hobbocks) i transportowana na paletach jednorazowego użytku. Powłoka ze środka adhezyjnego oraz zaginane i zaciskane połączenia blachy w takich zbiornikach gwarantują szybkie, bezproblemowe i bezpieczne wykładanie masy. Rozdeskowane bloki można ładować do kotła topiącego wraz z przylegającą powłoką środka adhezyjnego. Masa dostępna jest również w kartonach o powłoce silikonowej lub granulowana w workach. Materiał w postaci gorącej płynnej masy odebrać można również w naszym zakładzie produkcyjnym.
Karton: 17 kg

Środek czyszczący

Urządzenia: BIGUMA®- SWS, benzyny lub dostępne rozpuszczalniki
W razie kontaktu ze skórą: pasta do mycia rąk

Obowiązujące przepisy

Podczas podlewania szyn tramwajowych należy przestrzegać m. in. następujących kart informacyjnych:
VDV Mitteilungen 6201: Podlewanie szyn
Karta informacyjna dla wykonywania powierzchni komunikacyjnych w obszarze szyn tramwajowych (FGSV 940)

Dane techniczne

Temperatura obróbki: ok. 220 °C
Gęstość: ok. 1,6 g/cm3
Oporność elektryczna, VDE 01000, część 610: > 1x105