BIGUMA®- B 700

Zawierająca bitum masa do podlewania szyn

Zastosowanie

BIGUMA®- B 700 to zawierająca bitum masa do podlewania szyn, służąca jako masa do wyrównywania nierówności pomiędzy podłożem a stopką szyny w strefie szyn tramwajowych. BIGUMA®- B 700 zapewnia nienaganne znoszenie obciążenia.

Właściwości

BIGUMA®- B 700 to wytrzymała masa do podlewania szyn, która jest w stanie wytrzymać wysoki nacisk na powierzchnię i absorbować wzgl. odprowadzać drgania. Podlew szynowy przyczynia się do tłumienia drgań, a tym samym zmniejszenia hałasu. Właściwości materiałowe BIGUMA®- B 700 umożliwiają, dzięki szybkiemu twardnieniu masy, bardzo krótkie czasy budowy, a co za tym idzie, krótkie przerwy w ruchu tramwajowym.

Wskazówki dotyczące przeróbki

a) Topienie

BIGUMA®- B 700 należy ostrożnie stopić do temperatury obróbki w kotle do stapiania, wyposażonym w mieszadło i termostat. Nie nadają się do tego celu wszystkie urządzenia do stapiania bez mieszadła mechanicznego, ponieważ nie można wtedy zapobiec rozwarstwieniu się materiału. Temperaturę masy należy regulować termostatycznie; musi istnieć zawsze możliwość jej kontroli. Należy unikać przegrzewania masy.

b) Podlewanie stopki szyny

BIGUMA®- B 700 podczas obróbki musi mieć podaną temperaturę obróbki. W przypadku zbyt niskiej temperatury płynność nie będzie odpowiednia, istnieje niebezpieczeństwo tworzenia się pustych przestrzeni poniżej stopki szyny. Masa do podlewania szyn powinna być wylewana bez przerw, np. za pomocą wiadra do asfaltu. Przed wylewem należy pustą przestrzeń pod szynami położonymi wyżej ograniczyć z boku, np. za pomocą szablonu do zaprawy. Podlew z każdej strony powinien być o ok. 1,5 do 2,5 cm szerszy niż stopka szyny. Pustą przestrzeń należy podlać w dwóch krokach roboczych. Dwie trzecie całkowitej wysokość podlewu należy podlać w pierwszym kroku roboczym, pozostałą jedną trzecią w tzw. podlewie końcowym. Podlew końcowy przeprowadza się po ostygnięciu pierwszej warstwy (do temperatury ciała). Podlew końcowy należy wykonać z boku, do górnej krawędzi stopki szyny. Podczas wylewu końcowego szyna jest krótkotrwale narażona na temperaturę do 220 °C. Prowadzi to do deformacji w szynie, które muszą być zrównoważone przez nałożenie ciężaru, np. płyty betonowej/szyny. Podlew w 2 warstwach zapewnia możliwie krótkotrwałe narażenie szyny na wysoką temperaturę. Masy BIGUMA®- B 700 nie można pompować.

Pogoda

Stopka szyny może być podlewana tylko przy suchej pogodzie i temperaturze powierzchni elementu budowlanego ponad + 5°C.

Zużycie materiału

BIGUMA®- B 700 ok. 17 kg/m długości szyny (wysokość zabudowy ok. 3 cm; szerokość stopki szyny ok. 28 cm)

Przechowywanie

Produkt przechowywany w chłodnych i suchych warunkach jest przydatny do obróbki przez co najmniej 24 miesiące.

Forma dostawy

Masa do pęknięć (masa zalewowa) nalewana jest do zbiorników z cienkiej blachy (hobbocks) i transportowana na paletach jednorazowego użytku. Powłoka ze środka adhezyjnego oraz zaginane i zaciskane połączenia blachy w takich zbiornikach gwarantują szybkie, bezproblemowe i bezpieczne wykładanie masy. Rozdeskowane bloki można ładować do kotła topiącego wraz z przylegającą powłoką środka adhezyjnego. Masa do pęknięć dostępna jest również w kartonach o powłoce silikonowej. Materiał w postaci gorącej płynnej masy odebrać można również w naszym zakładzie produkcyjnym.

Pojemnik z cienkiej blachy: 18 kg

Środek czyszczący

Urządzenia: BIGUMA®- SWS, benzyny lub dostępne rozpuszczalniki
W razie kontaktu ze skórą: pasta do mycia rąk

Obowiązujące przepisy

Podczas podlewania szyn tramwajowych należy przestrzegać m. in. następującej karty informacyjnej:
Informacje VDV: Podlewanie szyn

Dane techniczne

Temperatura przeróbki: ok. 220 °C
Gęstość: ok. 2,0 g/cm3