BIGUMA®- BAB 20 EL

Modyfikowana polimerowo masa do spoin szynowych, zawierająca bitum, zgodnie z TL Fug-StB

Zastosowanie

BIGUMA®- BAB 20 EL to masa do wypełniania spoin pomiędzy szynami a graniczącą z nimi nawierzchnią, jak bruk, beton lub asfalt. Masa spoinowa dzięki elastycznym właściwościom materiału szczególnie nadaje się do spoin szynowych, w przypadku których, ze względu na sposób konstrukcji wzgl. warunki brzegowe, należy liczyć się ze zwiększeniem oddziaływania mechanicznego.

Właściwości

BIGUMA®- BAB 20 EL spełnia wymogi TL Fug-StB i wykazuje następujące właściwości:

  • plastyczność i elastyczność, co daje optymalną równowagę między wysoką absorpcją ruchu a rozładowaniem naprężenia w spoinie
  • bardzo dobre właściwości użytkowe w cieple i zimnie
  • dobra przyczepność do szyny i graniczącej z nią nawierzchni
  • wysoka odporność spoiny na starzenie

Wskazówki dotyczące przeróbki

BIGUMA®- BAB 20 EL odpowiada masie do spoin szynowych zgodnie z TL Fug-StB. Obowiązują zatem wytyczne ZTV Fug-StB zarówno ze względu na wskazówki dotyczące obróbki, jak i granice zastosowania masy zalewowej. Szczególne działania związane z planowaniem i konstrukcją mogą być konieczne w obszarach, gdzie należy się liczyć z bardzo dużym wychyleniem główki szyny.

a) Topienie masy spoinowej

BIGUMA®- BAB 20 EL należy ostrożnie stapiać do temperatury obróbki od 160°C do 180°C, w kotle do stapiania wyposażonym w mieszadło mechaniczne, ogrzewanie pośrednie i termostat. Temperaturę masy spoinowej należy regulować termostatycznie; musi zawsze istnieć możliwość jej kontroli. Należy bezwarunkowo unikać przeciążenia termicznego masy spoinowej, ponieważ powoduje to bezpośrednio uszkodzenie dodanych dla polepszenia polimerów, a wskutek tego utratę gwarantowanych właściwości.

b) Wymagania dla podłoża

Spoiny szynowe przed wylaniem należy, zależnie od potrzeby, przedmuchać do czysta sprężonym powietrzem lub wyczyścić czyszczarką szczotkową; należy przy tym przestrzegać rozdziału prac czyszczących i wylewczych. Do sztucznego wysuszenia lub ogrzania wypełnianej przestrzeni należy, w razie potrzeby, użyć opalarki pracującej pod ciśnieniem. Boki szyny należy przygotować za pomocą piaskowania lub innej metody podobnej w skutkach. Należy usunąć rdzę oraz ew. zgorzeliny walcownicze / wypałki aż do błyszczącej powierzchni metalicznej na boku szyny. Dla masy BIGUMA®- BAB 20 EL należy użyć dopasowanej specjalnie do tej masy powłoki gruntującej COLZUMIX®- Haftgrund. Zadaniem powłoki gruntującej jest związanie kurzu przyczepionego do powierzchni i wytworzenie mocno przylegającej warstwy, która później zwiąże się z nałożoną masą spoinową. Powłoka gruntująca musi całkowicie pokrywać filmem zbocza spoiny. Nałożona powłoka gruntująca musi przed wylewaniem całkowicie wyschnąć, to znaczy, powierzchnie z naniesioną powłoką przy dotknięciu palcem nie powinny dać się zetrzeć.

c) Wypełnianie spoin

Masę spoinową można wylewać za pomocą konewki lub maszynowo za pomocą lancy zalewowej. Masa spoinowa podczas obróbki musi mieć podaną temperaturę obróbki. Zbyt niska temperatura obróbki powoduje obniżenie płynności masy. W takim przypadku masa m. in. niedokładnie wypełnia szczeliny spoin. Istnieje niebezpieczeństwo tworzenia się pustych przestrzeni, co później, pod wpływem ruchu kołowego, może powodować obsunięcie wypełnienia spoiny. Aby zapobiec osiadaniu się masy do spoin szynowych, napełnienie komór musi być wytrzymałe. Ochładzanie się masy spoinowej po wylaniu może skutkować znaczącym zmniejszeniem się objętości masy spoinowej. Oznacza to przy zalewaniu, zależnie od wymiarów przestrzeni napełnianej, konieczność powtórnego napełnienia. Zaleca się wykonanie powtórnego napełnienia bezpośrednio po pierwszym wylaniu. Masa spoinowa musi być założona co najmniej 3 mm niżej niż górna krawędź główki szyny.

Pogoda

Przygotowane spoiny można zalewać wyłącznie przy suchej pogodzie i temperaturze powierzchni elementu budowlanego powyżej 0°C.

Zużycie materiału

BIGUMA®- BAB 20 EL: Długość spoiny (m) x szerokość spoiny (mm) x głębokość spoiny (mm) x gęstość masy spoinowej (g/cm³) = zużycie w gramach.

Powłoka gruntująca: zapotrzebowanie na środek gruntujący (COLZUMIX®- Haftgrund) wynosi ok. 3% zapotrzebowania na masę spoinową.

Przechowywanie

Produkt przechowywany w chłodnych i suchych warunkach jest przydatny do obróbki przez co najmniej 24 miesiące.

Forma dostawy

Karton: 25 kg, 10 kg

Środek czyszczący

W stanie związanym: BIGUMA®- SWS, benzyny lub popularne rozpuszczalniki
W razie kontaktu ze skórą: pasta do mycia rąk

Obowiązujące przepisy

Podczas produkcji wzgl. napełniania spoin szynowych należy przestrzegać m. in. następujących przepisów:
ZTV Fug-StB
Karta informacyjna o instalacjach szynowych na publicznych powierzchniach komunikacyjnych, po których jeżdżą pojazdy mechaniczne

Dane techniczne

Temperatura obróbki: ok. 160 - 180°C
Gęstość: ok. 1,15 g/cm3
Powłoka gruntująca: COLZUMIX®- Haftgrund