BIGUMA®- BAB 20 ZTV

Modyfikowana polimerami, zawierająca bitumy masa fugowa do szyn zgodna z TL Fug-StB

Zastosowanie

BIGUMA®- BAB 20 ZTV jest zawierającą bitumy, modyfikowaną polimerami masą fugową do szyn zgodną z TL Fug-StB przeznaczoną do wypełniania fug między szynami i graniczącą z nią nawierzchnią, np. kostką brukową, betonem i asfaltem.

Właściwości

Asfaltowa masa zalewowa BIGUMA®- BAB 20 ZTV spełnia wymagania „Technicznych warunków dostaw asfaltowych zalew drogowych” (TL Fug-StB) dla „mas zalewowych do uszczelniania szyn”.

Asfaltowa masa zalewowa BIGUMA®- BAB 20 ZTV oraz wykonane nią uszczelnienia charakteryzują się następującymi cechami:

  • elastyczne połączenie gwarantujące optymalne wyważenie pomiędzy wysoką ciągliwością i dobrą przyczepnością oraz wysoką odpornością na nacisk, naprężenia oraz wysokie i niskie temperatury
  • bardzo dobre właściwości użytkowe przy wysokich i niskich temperaturach
  • dobra przyczepność do szyny i graniczącej nawierzchni
  • wysoki poziom odporności na starzenie

Wskazówki dotyczące przeróbki

BIGUMA®- BAB 20 ZTV odpowiada masie fugowej do szyn zgodnej z TL Fug-StB. Tym samym zalecenia ZTV Fug-StB obowiązują zarówno w odniesieniu do wskazówek dotyczących obróbki, jak i granic stosowania masy zalewowej. Mogą być konieczne specjalne działania planistyczne i konstrukcyjne w obszarach, w przypadku których należy liczyć się z bardzo dużymi wychyleniami główki szyny.

a) Topienie masy spoinowej

Po wyjęciu zalewy z opakowania (puszka metalowa lub karton) należy ją włożyć do kotła i rozgrzać do temperatury aplikacji 165-185ºC. Najlepszy jest kocioł płaszczowy z mieszadłem mechanicznym i termometrem, pozwalający unikać miejscowego przegrzania i przywierania skoksowanego materiału do ścian kotła. Należy bardzo uważać, by nie przegrzać masy powyżej temperatury maksymalnej – spowoduje to uszkodzenie polimerów, zawartych w masie i w konsekwencji doprowadzi do utraty jej właściwości, Stapiać jedynie taką ilość zalewy (masy), która przewidywana jest na zapotrzebowanie całodzienne, ponieważ właściwości produktu mogą się zmienić w wyniku wielokrotnego stopienia.

b) Wymagania dla podłoża

Przestrzenie przeznaczone do uszczelnienia zalewą muszą być suche i czyste. Należy usunąć z nich pozostałości oleju i tłuszczu oraz kurz, odpadającą rdzę i elementy luźne. Szczeliny należy przedmuchać strumieniem sprężonego powietrza, można użyć powietrza gorącego w celu dodatkowego wysuszenia i podgrzania szczeliny. Boki szyn należy przygotować przy pomocy piaskowania lub alternatywnej metody. Należy usunąć naloty rdzy oraz ew. obecne zgorzeliny po walcowaniu/zgary, aż do momentu uzyskania błyszczącej metalowej powierzchni z boku szyny. Do masy BIGUMA®- BAB 20 ZTV przeznaczony jest dopasowany do tego materiału środek gruntujący COLZUMIX®. Zadaniem powłoki gruntującej jest związanie przyczepionego pyłu i kurzu oraz utworzenie mocno przyczepnej powłoki, która później łączy się z wylaną masą fugową. Środek gruntujący musi w całości pokrywać boki fugi, tworząc odpowiednią powłokę. Naniesioną powłokę gruntującą należy osuszyć przed rozpoczęciem wylewania masy fugowej, a to znaczy, że pokryte powłoką gruntującą powierzchnie muszą być odporne na rozmazywanie po dotknięciu palcem.

c) Wypełnianie spoin

Masę fugową można aplikować konewkami lub maszynowo przy pomocy lancy rozlewającej. Masa fugowa musi przy wylewaniu mieć podaną w dokumentacji temperaturę. W przypadku zbyt dużego spadku temperatury poniżej wartość temperatury obróbki należy liczyć się z pogorszeniem plastyczności. W takim przypadku masy fugowe nie będą ewentualnie w całości wypełniać zalewanych fug. Istnieje ryzyko tworzenia się pustych komór, które później pod wpływem przejeżdżających pojazdów mogą prowadzić do zapadania się wypełnienia. Aby zapobiec osiadaniu w stronę masy fugowej do szyn, wypełnienie komory musi być stabilne. Szybkie schłodzenie masy fugowej po wylaniu może skutkować znaczącym zmniejszeniem jej objętości. To, w zależności o wymiarów wypełnianej przestrzeni, może wymagać powtórzenia kroku roboczego. Kolejne wylewanie masy zaleca się przeprowadzać bezpośrednio po przeprowadzeniu pierwszego wylania. Masa fugowa musi być wylana co najmniej 3 mm poniżej górnej krawędzi główki szyny.

Pogoda

Wstępnie przygotowane fugi wolno zalewać wyłącznie przy suchych warunkach atmosferycznych i temperaturze powierzchniowej elementu powyżej 0°C.

Zużycie materiału

BIGUMA®- BAB 20 ZTV: Długość fugi (m) x szerokość fugi (mm) x głębokość fugi (mm) x gęstość masy fugowej (g/cm³) = zużycie w gramach

COLZUMIX®- Haftgrund: zużycie gruntownika wynosi ok. 3 % ilości masy zalewowej BIGUMA®- BAB 20 ZTV, niezbędnej do wykonania danego zadania.

Przechowywanie

Produkt należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania przynajmniej 24 miesiące.

Forma dostawy

Masę fugową wlewa się do pojemników z cienkiej blachy (hobbocks) i transportuje na jednorazowych paletach. Powłoka przeciwprzyczepna i falcowana konstrukcja pojemników hobbock gwarantują szybkie, bezproblemowe i bezpieczne wylewanie masy z pojemników. Zalane bloki można razem z ewentualnie przyczepioną warstwą przeciwprzyczepną przekazać do zakładu przetwórczego. Masa fugowa dostępna jest także w kartonach powlekanych silikonem.

pojemników z cienkiej blachy (hobok): 35 kg, 12 kg
karton: 27 kg, 22 kg, 12 kg

Środek czyszczący

sprzęt: BIGUMA®- SWS lub benzyna i ogólnodostępne rozpuszczalniki
kontakt ze skórą: pasta do mycia rąk

Obowiązujące przepisy

Podczas wytwarzania wzgl. wypełniania fug przy użyciu BIGUMA®- BAB 20 ZTV należy przestrzegać następujących przepisów:
ZTV Fug-StB
Instrukcja wykonania powierzchni komunikacyjnych w obszarach szyn tramwajowych

Dane techniczne

Gęstość: 1,28 g/cm3
Temperatura wbudowywania: 165-185°C
Gruntownik: COLZUMIX®- Haftgrund