BIGUMA®- C-CS

Modyfikowana polimerowo emulsja bitumowa do naprawy pęknięć

Zastosowanie

BIGUMA®- C-CS to wysoko zmodyfikowana polimerowo emulsja bitumowa do naprawy pęknięć i spoin w jezdniach asfaltowych i powierzchniach drogowych. BIGUMA®- C-CS dobrze wnika w spoiny o szerokości powyżej 2 mm, a po przeschnięciu tworzy rozciągające się, elastyczne zamknięcie spoiny, chroniące przed wnikającą wodą powierzchniową. BIGUMA®- C-CS to specjalnie zmodyfikowana emulsja asfaltowa, która po przeschnięciu tworzy rozciągające się, elastyczne zamknięcie spoiny, chroniące przed wnikającą wodą powierzchniową. Produkt wykazuje dobre przyleganie do prawie wszystkich podłoży mineralnych i zawierających bitum. Powierzchnie i pęknięcia po renowacji, po wyschnięciu masy naprawczej, zachowują w kombinacji z klińcem dobrą przyczepność. Materiał obrabia się ręcznie (za pomocą ręcznego urządzenia do ciągnięcia) lub maszynowo.

Właściwości

BIGUMA®- C-CS wykazuje następujące właściwości:

  • materiał jest bardzo elastyczny i pokrywa pęknięcia
  • można go przerabiać na zimno, jest gotowy do użycia
  • po wyschnięciu przyczepna powierzchnia w połączeniu z klińcem
  • w stanie związanym materiał jest odporny na działanie warunków atmosferycznych i promieni UV
  • dobre przyleganie do podłoża
  • nie zawiera rozpuszczalników, dlatego jest przyjazny dla środowiska

Wskazówki dotyczące przeróbki

BIGUMA®- C-CS przerabia się na zimno i stosuje do bieżących napraw nawierzchni jezdnych, aby przedłużyć ich okres użytkowania przy niewielkich nakładach personalnych i finansowych. Materiał w formie pasty elastycznie pokrywa drobniejsze pęknięcia. Materiał obrabia się ręcznie (za pomocą ręcznego urządzenia do ciągnięcia) lub maszynowo.

Wymagania dla podłoża

Podłoże powinno być stałe, czyste i wolne od olejów, tłuszczów, kurzu itp. Podłoże należy starannie oczyścić, a pęknięcia w razie potrzeby przedmuchać sprężonym powietrzem lub wyczyścić czyszczarką szczotkową. Większe uszkodzenia należy wcześniej poprawić za pomocą BIGUMA®- Rep lub BIGUMA®- AquaBit. ®

Naprawa pęknięć

BIGUMA®- C-CS należy zmieszać przed użyciem. Nadają się do tego np. powoli biegnące mieszadła. Następnie masę aplikuje się równomiernie na pęknięcie za pomocą ręcznego narzędzia do ciągnięcia. Zależnie od głębokości i stanu pęknięcia może być konieczne kilkukrotne naniesienie pasty, aby je dobrze zamknąć. Bezpośrednio potem obrabianą powierzchnię należy posypać obficie z nadmiarem suchym grysem o ziarnistości 1/3 lub 2/5 mm. Dopuszczenie do ruchu jest możliwe, zależnie od warunków atmosferycznych, po ok. 30 minutach. Dalsze obsychanie i zagęszczanie następuje w warunkach bieżącego ruchu ulicznego. Prace należy przeprowadzać przy suchej pogodzie trwającej co najmniej 12 godzin.

BIGUMA®- C-CS to produkt przyjazny dla środowiska, na bazie wody. Całkowite wyschnięcie zależne jest od różnych czynników, jak np. szerokość i głębokość pęknięcia oraz warunki atmosferyczne. Dlatego całkowite wyschnięcie może potrwać dłużej niż jeden dzień. W tym czasie, wskutek ruchu drogowego, wilgotny materiał może być przenoszony na powierzchnię. Nie ma to wpływu na końcowe właściwości. Oczywiście, jak w przypadku wszystkich napraw ze żwirem, na tym obszarze należy nakazać niższą prędkość i zastosować wskazówki ostrzegawcze. Należy przestrzegać w tym względzie odpowiednich przepisów. Za pomocą odpowiednich urządzeń do obróbki można bardzo szybko i efektywnie naprawić dłuższe pęknięcia lub większe odcinki. Pęknięcia zwykle można napełnić głębiej, a powierzchnię pociągnąć bardziej równomiernie dzięki ciśnieniu w lancy do nanoszenia. Równomierną i optycznie czystą strukturę powierzchni naprawianych obszarów uzyskuje się stosując wózek do sypania grysu, dzięki któremu można optymalnie nanieść grys 1/3 w odpowiedniej ilości.

Pogoda

Prace należy wykonywać wyłącznie przy suchej pogodzie. Podłoże może być wilgotne, ale nie mokre. Podczas obróbki BIGUMA®- C-CS temperatura powierzchni i otoczenia musi być wyższa niż 10 °C. Podczas obróbki i przesychania należy unikać działania wody, deszczu i mrozu.

Zużycie materiału

Ok. 0,2 kg/mb, zależnie od wielkości i objętości pęknięcia i sposobu obróbki.

Przechowywanie

W zamkniętym pojemniku oryginalnym mieszanka BIGUMA®- C-CS może być przechowywana co najmniej 9 miesięcy. Można przechowywać otwarte pojemniki, jeżeli folia zostanie na nowo założona na resztę materiału, a pojemnik się dobrze zamknie. Pojemniki należy przechowywać w temperaturze powyżej zera. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i silnego działania ciepła.

Forma dostawy

Pojemniki 30 kg

Środek czyszczący

W stanie świeżym: woda
W stanie związanym: BIGUMA®- SWS
W razie kontaktu ze skórą: pasta do mycia rąk