BIGUMA®- Connect

Zmodyfikowana polimerami, zawierająca bitumeny masa fugowa zgodna z TL Fug-StB i DIN EN 14188-1, typu N2

Zastosowanie

Masa fugowa nadaje się do wypełniania fug na powierzchniach komunikacyjnych wykonanych z betonu i asfaltu.

Właściwości

BIGUMA®- Connect spełnia wymagania „Techncizne warunki dostawy dla wypełniaczy fug w powierzchniach komunikacyjnych“ (TL Fug-StB) oraz DIN EN 14188-1, typu N2. Ponadto produkt BIGUMA®- Connect aprobatę spełnienia parametrów Federalnego Urzędu ds. Kontroli Materiałów (BAM) (protokół badań: BAM 7.1/17038499).

Podczas, gdy klasyczne masy fugowe wymagają powłoki wstępnej, produkt BIGUMA®- Connect może być wprowadzany bez takiej powłoki. Wystarczy poprawne oczyszczenie fugi zgodnie z ZTV Fug-StB. BIGUMA®- Connect wzgl. fugi wypełnione płynną masą fugową wyróżniają się następującymi właściwościami:

  • zaprojektowane do możliwej zmiany szerokości fugi o maks. 25 %
  • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych bez powłoki wstępnej
  • bardzo dobre właściwości użytkowe w wysokich i niskich temperaturach
  • wysoka odporność na starzenie się
  • odporność na roztwory wodne, sole, rozcieńczone kwasy itp.

Wskazówki dotyczące przeróbki

a) Wypełnianie spoin

Produkt BIGUMA®- Connect należy roztopić przy pomocy kotła do roztapiania wyposażonego w mechaniczne mieszadło, pośrednie ogrzewanie i termostat. do temperatury obróbki 160 do 180°C. Temperatura płynnej masy fugowej powinna być regulowana termostatycznie; zawsze musi istnieć możliwość kontroli. Bezwzględnie unikać termicznego przeciążenia masy fugowej, ponieważ prowadzi to bezpośrednio do uszkodzenia dodawanych polimerów ulepszających, a tym samym do utraty gwarantowanych właściwości. Aby zapewnić gwarantowane właściwości zalewanej masy, konieczna jest obróbka z zachowaniem czystości gatunkowej. Możliwe jest wielokrotne roztapianie czystej gatunkowo masy zalewowej przy przestrzeganiu maksymalnych temperatur obróbki.

b) Wymagania dla podłoża

Boki fugi muszą być czyste, wolne od pyłu, suche i generalnie pozbawione wszelkich antyadhezyjnych substancji, aby zapewnić mocne połączenie z betonem lub asfaltem. Szczelinę fugi (przekrój komory) w powierzchniach komunikacyjnych z betonu należy wykonywać możliwe najpóźniej (min. 14 dni) po wycinaniu karbów. Wilgotność betonu podczas nanoszenia masy zalewowej musi wynosić poniżej 4 %. Temperatura (mierzona w elemencie konstrukcyjnym!) nie może być mniejsza niż +5 °C i większa niż +40 °C. Temperatura powierzchni elementów konstrukcyjnych w obszarze fugi podczas montażu uszczelnienia fugi musi wynosić przynajmniej 3 K powyżej temperatury punktu rosy. Fugi w betonie i asfalcie do zalania należy w razie potrzeby wydmuchać sprężonym powietrzem pozbawionym oleju lub oczyścić maszyną szczotkującą, przy czym należy zwracać uwagę na oddzielenie przestrzenne czyszczenia od zalewania. Wszelkie czynności budowlane mogące prowadzić do zanieczyszczenia boków fugi powinny odbywać się po zalaniu. W celu sztucznego osuszenia lub podgrzania przestrzeni fugi należy w razie potrzeby wykorzystać urządzenia pracujące ze sprężonym gorącym powietrzem. Produkt BIGUMA®- Connect dzięki swoim składnikom jest w stanie wytworzyć trwałe połączenie powierzchni mineralnych także bez zastosowania powłoki wstępnej. Jeżeli zalecane jest stosowanie powłoki wstępnej, np. przez inwestora, można zastosować przyczepny grunt COLZUMIX®. Zagwarantowana jest wtedy kompatybilność z BIGUMA®- Connect.

c) Wypełnianie spoin

Nanoszenie masy zalewowej musi odbywać się bezpośrednio pod oczyszczeniu fug. Produkt BIGUMA®- Connect może być nakładany przy pomocy lancy do zalewania lub konewki. Masa fugowa musi posiadać podaną temperaturę obróbki. Jeżeli temperatura zostanie zbyt mocno przekroczona, ucierpi płynność. Masa fugowa w pewnych okolicznościach nie wypełni kompletnie zalewanych fug. Występuje niebezpieczeństwo tworzenia się pustych przestrzeni, które później mogą być przyczyną osiadania wypełnienia fugi. W przypadku fug betonowych przez zastosowaniem BIGUMA®- Connect należy nanieść odpowiednią podsypkę wypełniającą. Dzięki podsypce wypełniającej regulowana jest wysokość masy fugowej w fudze. Podsypka wypełniająca musi zostać umieszczona w taki sposób, aby na całej powierzchni zakrywała dno fugi. Równocześnie zapobiega się możliwemu wyciekowi masy do ew. dostępnych pustych przestrzeni i przyczepności do trzech płaszczyzn. Przyczepność do trzech płaszczyzn może prowadzić do niewłaściwego działania fugi w wyniku naprężeń i tym samym musi zostać wyeliminowana. Wychłodzenie masy fugowej po zalaniu może skutkować znacznym zmniejszeniem objętości masy fugowej w zależności od wymiarów przestrzeni fugi. W wyniku tego konieczny może okazać się dodatkowy cykl roboczy. Zaleca się, aby kolejna warstwa została nałożona bezpośrednio po pierwszym zalaniu. W przypadku powierzchni komunikacyjnych z betonu masę należy zalewać w taki sposób, aby łączyła je od spodu.

Pogoda

Wstępnie przygotowane fugi mogą być zalewane tylko przy suchej pogodzie i temperaturze powierzchni elementu powyżej 5°C.

Zużycie materiału

BIGUMA®- Connect: Długość fugi (m) x szerokość fugi (mm) x głębokość fugi (mm) x gęstość masy fugowej (g/cm³) = zużycie w gramach

Opcjonalna powłoka wstępna: Zapotrzebowania na powłokę wstępną (grunt przyczepny COLZUMIX®) wynosi ok. 3 % nanoszonej masy fugowej.

Przechowywanie

Produkt nadaje się do użycia przez przynajmniej 24 miesięcy w przypadku przechowywania w chłodnym i suchym otoczeniu.

Forma dostawy

Karton: 25 kg, 10 kg 
pojemników z cienkiej blachy (hobok): 28 kg

Środek czyszczący

sprzęt: BIGUMA®- SWS lub benzyna i ogólnodostępne rozpuszczalniki
kontakt ze skórą: pasta do mycia rąk