BIGUMA®- DS 10

Zawierająca bitumy masa renowacyjna do grubości montażowych od 5 do 15 mm

Użycie

BIGUMA®- DS 10 jest zawierającą bitumy masą renowacyjną przeznaczoną do wypełniania wyfrezowanych wgłębień, przejść, podestów i obsunięć w obszarze drogi. BIGUMA®- DS 10 nadaje się także do przywracania pierwotnego stanu powierzchni drogowych po pracach demarkacyjnych. Ponadto masa nadaje się do renowacji chropowatych, brakujących i zawierających bitumy powierzchni oraz do łatania mechanicznych uszkodzeń lub niewielkich wyrw w warstwach wierzchnich.

Cechy produktu

BIGUMA®- DS 10 składa się z modyfikowanych bitumów, wyselekcjonowanych mineralnych wypełniaczy oraz elastomerów uplastyczniających. BIGUMA®- DS 10 przeznaczona jest do grubości montażowych w zakresie od 5 do 15 mm.

BIGUMA®- DS 10 lub też renowacje zrealizowane przy jego użyciu charakteryzują się następującymi cechami:

  • łatwe wylewanie i/lub rozprowadzanie
  • dobra przyczepność na mineralnych i zawierających bitumy materiałach
  • wystarczająca wytrzymałość dla grubości montażowych do 15 mm
  • kompatybilność ze standardowymi materiałami budowlanymi zawierającymi bitumy

Wskazówki dotyczące obróbki

a) Roztapianie masy renowacyjnej

Do przygotowywania masy BIGUMA®- DS 10 zalecane jest użycie podgrzewanego agregatu mieszającego. Masę należy ostrożnie podgrzać do temperatury od 190 do 220 °C, aby w ten sposób uniknąć termicznego przeciążenia, które mogłoby uszkodzić materiał. Temperaturę wylewanej masy należy regulować termostatem; powinna istnieć możliwość jej stałego kontrolowania.

b) Wymagania w odniesieniu do podłoża

Podłoże musi być suche i niezapylone. Dlatego zalecane jest przygotowanie remontowanej powierzchni przy użyciu lancy gorącego powietrza. W przypadku podłoży mineralnych, np. betonu, należy koniecznie użyć środka gruntującego COLZUMIX®- DS.

c) Wylewanie masy

Masy BIGUMA®- DS 10 nie można tłoczyć przy użyciu pompy. Masę renowacyjną można rozlewać bezpośrednio z agregatu mieszającego przy użyciu zsypu lub też przy pomocy wiader lub podobnych pojemników. Prace wykańczające przy wylanej masie wykonuje się ręcznie przy użyciu łopatek do szpachlowania lub odpowiednich urządzeń montażowych, np. buta lub skrzynek wyrównujących. Aby uzyskać wystarczającą chropowatość powierzchni, gorącą powierzchnię wylanej masy renowacyjnej należy posypać szlachetnym kruszywem. Zaleca się tutaj użycie szlachetnego kruszywa 1/3 mm lub 2/5 mm w odcieniu dopasowanym do warstwy wierzchniej. Szlachetne kruszywo należy wcisnąć przy użyciu lekkiego walca ręcznego. W przypadku zabudowania wyremontowanej powierzchni innymi materiałami, np. masami oznaczającymi, należy w każdym przypadku sprawdzić użycie i rodzaj obróbki powierzchniowej.

Warunki pogodowe

Przygotowane uszkodzone miejsca wolno zalewać wyłącznie przy suchych warunkach pogodowych i temperaturze powierzchniowej elementu konstrukcyjnego ponad +5 °C.

Zużycie materiału

BIGUMA®- DS 10: Długość (cm) x szerokość (cm) x głębokość (cm) x gęstość (g/cm³) = zużycie w gramach
Gruntownik: Wymóg dla podkładu (COLZUMIX®- DS) jest następujący ok. 0,3 l/m²

Magazynowanie

Produkt należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania przynajmniej 24 miesiące.

Opakowania

pojemników z cienkiej blachy (hobok): 20 kg
karton: 23 kg
worek: 25 kg

Środki czystości

sprzęt: BIGUMA®- SWS lub benzyna i ogólnodostępne rozpuszczalniki
kontakt ze skórą: pasta do mycia rąk

Współobowiązujące przepisy

Przy stosowaniu mas renowacyjnych należy stosować się m.in. do „Wskazówek dot. renowacji rys oraz uszkodzonych spoin i połączeń w powierzchniach komunikacyjnych z asfaltu (HSR)”.

Dane techniczne

Gęstość: 2,2 g/cm3
Temperatura wbudowywania: 190-220 °C