BIGUMA®- N10

Bitumiczna masa fugowa do kostki brukowej zgodna z TL Fug-StB

Zastosowanie

Masa fugowa przeznaczona jest do wypełniania fug przy powierzchniowych mocowaniach z użyciem kostki brukowej i nawierzchni z płyt.

Właściwości

BIGUMA®- N10 spełnia wymagania „Technicznych warunków dostaw asfaltowych zalew drogowych” (TL-Fug StB) „mas zalewowych do kostki brukowej i płyt betonowych”.

Asfaltowa masa zalewowa BIGUMA®- N10 oraz wykonane nią uszczelnienia charakteryzują się następującymi cechami:

  • duża wytrzymałość
  • bardzo dobre właściwości użytkowe przy wysokich i niskich temperaturach
  • dobra przyczepność do mineralnych podłoży
  • wysoki poziom odporności na starzenie
  • odporna na wodne roztwory, sole, rozcieńczone kwasy itp.
  • produkt na bazie asfaltu – łatwy recycling

Wskazówki dotyczące przeróbki

a) Topienie masy spoinowej

Masę BIGUMA®- N10 należy ostrożnie roztapiać w kotle do topienia wyposażonym w mechaniczne mieszadło, pośrednie ogrzewanie i termostat do temperatury obróbkowej od 150 do 180°C. Temperaturę masy fugowej należy regulować termostatem; powinna istnieć możliwość jej stałego kontrolowania. Należy unikać termicznego przeciążania masy fugowej, ponieważ skutkuje to bezpośrednio uszkodzeniem dodanych w celu uszlachetnienia polimerów i tym samym prowadzi do utraty gwarantowanych właściwości.

b) Wymagania dla podłoża

Zalewane fugi między kostką brukową (fugi szynowe) należy w zależności od wymagań przedmuchać sprężonym powietrzem lub wyczyścić maszyną szczotkarską, przy czym należy także pamiętać o przestrzennej przerwie między czyszczeniem i zalewaniem. Do sztucznego osuszenia lub podgrzewania wypełnianej przestrzeni należy używać w razie potrzeby pracujących pod ciśnieniem opalarek. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma potrzeby gruntowania fug. W przypadku kamieni naturalnych z bardzo gęstą powierzchnią może istnieć konieczność zagruntowania fug w celu poprawy przyczepności. W takich przypadkach można użyć gruntu COLZUMIX®- Haftgrund lub COLZUMIX®- IVS. Naniesiona warstwa gruntująca musi być wysuszona przed położeniem masy fugowej, a to znaczy, że zagruntowane powierzchnie powinny być odporne na rozmazywanie przy dotknięciu palcem.

c) Wypełnianie spoin

Fugi w przypadku nowej kostki brukowej wolno wypełniać dopiero w przypadku uzyskania pewności, że proces osiadania kostki pod wpływem obciążenia komunikacyjnego będzie już zakończony. Masę fugową można aplikować konewkami lub maszynowo przy pomocy lancy rozlewającej. Masy fugowe muszą mieć podczas obróbki podaną temperaturę rozlewania. W przypadku zbyt mocnego obniżenia się temperatury poniżej wartość temperatury rozlewania należy liczyć się z pogorszeniem plastyczności. W takim przypadku masy fugowe mogą nie wypełniać w całości zalewanych fug. Istnieje ryzyko tworzenia się pustych komór, które później pod wpływem przejeżdżających pojazdów mogą prowadzić do zapadania się wypełnienia. Szybkie schłodzenie masy fugowej po wylaniu może w zależności od wymiarów zalewanej przestrzeni prowadzić do znaczącego zmniejszenia się objętości masy fugowej. W takim przypadku może być konieczne powtórzenie kroku roboczego. Zaleca się wylewanie następnej warstwy bezpośrednio po pierwszym wylaniu. Masę należy wylewać podpowierzchniowo.

Pogoda

Wstępnie przygotowane fugi wolno zalewać wyłącznie przy suchych warunkach atmosferycznych i temperaturze powierzchniowej elementu powyżej 0 °C.

Zużycie materiału

BIGUMA®- N10: Długość fugi (m) x szerokość fugi (mm) x głębokość fugi (mm) x gęstość masy fugowej (g/cm³) = zużycie w gramach
Gruntownik: Ilość potrzebnego środka gruntującego (COLZUMIX®- Haftgrund lub COLZUMIX®- IVS) odpowiada ok. 3% wylewanej masy fugowej.

Przechowywanie

Produkt należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania przynajmniej 24 miesiące.

Forma dostawy

Masę fugową wlewa się do pojemników z cienkiej blachy (hobbocks) i transportuje na jednorazowych paletach. Powłoka przeciwprzyczepna i falcowana konstrukcja pojemników hobbock gwarantują szybkie, bezproblemowe i bezpieczne wylewanie masy z pojemników. Zalane bloki można razem z ewentualnie przyczepioną warstwą przeciwprzyczepną przekazać do zakładu przetwórczego. Masa fugowa dostępna jest także w kartonach powlekanych silikonem.

pojemników z cienkiej blachy (hobok): 14 kg, 40 kg
karton: 15 kg, 30 kg

Środek czyszczący

sprzęt: BIGUMA®- SWS lub benzyna i ogólnodostępne rozpuszczalniki
kontakt ze skórą: pasta do mycia rąk

Obowiązujące przepisy

Przy wykonywaniu lub wylewaniu fug na kostce brukowej należy przestrzegać m.in. następujących przepisów i instrukcji:

ZTV Fug-StB
Instrukcja dla mocowań powierzchniowych nawierzchni z kostki i płyt w niepołączonej wersji oraz obramowania (M FP)

Dane techniczne

Gęstość: 1,5 g/cm3
Temperatura wbudowywania: 150-180°C
Gruntownik: W razie potrzeby, COLZUMIX®- Haftgrund lub COLZUMIX®- IVS