BIGUMA®- N2 Plus

Zmodyfikowana polimerami, zawierająca bitumeny masa fugowa zgodna z TL Fug-StB i DIN EN 14188-1, typu N2

Zastosowanie

Masa zalewowa BIGUMA®- N2 Plus , produkowana na bazie asfaltów modyfikowanych polimerami, przeznaczona jest do wypełniania fug, szczelin, pęknięć i dylatacji w nawierzchniach asfaltowych i betonowych. Masa spoinowa dzięki zwiększonej absorpcji ruchu szczególnie nadaje się do powierzchni komunikacyjnych, w przypadku których, ze względu na sposób konstrukcji wzgl. warunki brzegowe, należy liczyć się z częstszymi ruchami spoin. Współczynnik absorpcji ruchu wynosi 35%.

Właściwości

BIGUMA®- N2 Plus spełnia wymogi normy DIN EN 14188-1, typ N2. Masa pomyślnie zaliczyła badania osiągów Federalnego Instytutu Badań Materiałowych (Bundesanstalt für Materialprüfung BAM) (Sprawozdanie z badania BAM 7,1/27581).

Asfaltowa masa zalewowa BIGUMA®- N2 Plus oraz wykonane nią uszczelnienia charakteryzują się następującymi cechami:

  • elastyczne połączenie gwarantujące optymalne wyważenie pomiędzy wysoką ciągliwością i dobrą przyczepnością oraz wysoką odpornością na nacisk oraz wysokie i niskie temperatury
  • rozciągliwość do 35 % szerokości wypełnienia
  • łatwość wbudowywania w niskich i wysokich temperaturach
  • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i bitumicznych
  • duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanego połączenia
  • odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp
  • produkt na bazie asfaltu – łatwy recycling

Wskazówki dotyczące przeróbki

a) Topienie masy spoinowej

Po wyjęciu zalewy z opakowania (puszka metalowa lub karton) należy ją włożyć do kotła i rozgrzać do temperatury aplikacji 160-180 °C. Najlepszy jest kocioł płaszczowy z mieszadłem mechanicznym i termometrem, pozwalający unikać miejscowego przegrzania i przywierania skoksowanego materiału do ścian kotła. Należy bardzo uważać, by nie przegrzać masy powyżej temperatury maksymalnej – spowoduje to uszkodzenie polimerów, zawartych w masie i w konsekwencji doprowadzi do utraty jej właściwości, Stapiać jedynie taką ilość masy, która przewidywana jest na zapotrzebowanie całodzienne, ponieważ właściwości produktu mogą się zmienić w wyniku wielokrotnego stopienia.

b) Wymagania dla podłoża

Fugi w betonie i asfalcie przed wypełnieniem zalewą muszą być suche i czyste. Należy usunąć z nich pozostałości oleju i tłuszczu oraz luźne kawałki. Szczeliny należy przedmuchać strumieniem sprężonego powietrza, można użyć powietrza gorącego w celu dodatkowego wysuszenia i podgrzania szczeliny. Przed zalaniem szczeliny zalewą drogową zalecane jest naniesienie gruntownika COLZUMIX®- Haftgrund N2 Plus. Gruntownik ma za zadanie związanie pozostałości pyłowych i utworzenia przyczepnej powłoki, która wzmocni przyczepność masy do ścian fugi.

Gruntownik musi pokrywać ściany fugi w całości, tworząc cienki film. Zaleca się pokrycie również dna fugi. Przed wypełnieniem fugi naniesiony gruntownik musi wyschnąć tzn. powierzchnia zagruntowana powinna być dotykowo sucha. Tak przygotowane podłoże gwarantuje wysoką siłę przyczepności i prawidłowe uszczelnienie.

c) Wypełnianie spoin

Masę BIGUMA®- N2 Plus można nanosić mechanicznie za pomocą lancy zalewowej lub konewki. Masa z powodu specjalnej modyfikacji wykazuje podwyższoną lepkość. Odpowiednio wydajna pompa do mas zalewowych musi być w nienagannym stanie technicznym. Masa spoinowa podczas obróbki musi mieć podaną temperaturę obróbki. Zbyt niska temperatura powoduje obniżenie płynności masy. W takim przypadku masa m. in. niedokładnie wypełnia szczeliny spoin. Istnieje niebezpieczeństwo tworzenia się pustych przestrzeni, co później, pod wpływem ruchu kołowego, może powodować obniżenie się wypełnienia spoiny. Przed wypełnieniem masą BIGUMA®- N2 Plus należy spoiny, w razie potrzeby, napełnić materiałem podsypkowym. Materiał podsypkowy reguluje wysokość masy spoinowej w spoinie. Materiał podsypkowy należy wprowadzić w taki sposób, aby leżał na całej powierzchni dna spoiny. Jednocześnie zapobiega to wypływaniu masy spoinowej do ew. istniejących pustych przestrzeni i możliwemu przyczepianiu do trzech boków. Przyczepianie się do trzech boków może prowadzić do nieprawidłowego działania spoiny związanego z tworzeniem się naprężeń. Ochładzanie się masy spoinowej po wylaniu może skutkować, zależnie od wymiarów przestrzeni napełnianej, znaczącym zmniejszeniem się objętości masy spoinowej. Może to sprawić, że konieczne będzie powtórne napełnienie. Zaleca się wykonanie powtórnego napełnienia bezpośrednio po pierwszym wylaniu. Masę należy wylać poniżej płaszczyzny spoiny.

Pogoda

Wstępnie przygotowane fugi wolno zalewać wyłącznie przy suchych warunkach atmosferycznych i temperaturze powierzchniowej elementu powyżej 0°C.

Zużycie materiału

BIGUMA®- N2 Plus: Długość fugi (m) x szerokość fugi (mm) x głębokość fugi (mm) x gęstość masy fugowej (g/cm³) = zużycie w gramach
Gruntownik: zużycie gruntownika (COLZUMIX®- Haftgrund N2 Plus) wynosi ok. 3 % ilości masy zalewowej, niezbędnej do wykonania danego zadania.

Przechowywanie

Produkt należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania przynajmniej 24 miesiące.

Forma dostawy

Masę fugową wlewa się do pojemników z cienkiej blachy (hobbocks) i transportuje na jednorazowych paletach. Powłoka przeciwprzyczepna i falcowana konstrukcja pojemników hobbock gwarantują szybkie, bezproblemowe i bezpieczne wylewanie masy z pojemników. Zalane bloki można razem z ewentualnie przyczepioną warstwą przeciwprzyczepną przekazać do zakładu przetwórczego. Masa fugowa dostępna jest także w kartonach powlekanych silikonem.

pojemników z cienkiej blachy (hobok): 30 kg, 10 kg
karton: 24 kg, 12 kg

Środek czyszczący

sprzęt: BIGUMA®- SWS lub benzyna i ogólnodostępne rozpuszczalniki
kontakt ze skórą: pasta do mycia rąk

Współobowiązujące przepisy

Podczas wytwarzania wzgl. wypełniania fug przy użyciu BIGUMA®- N2 Plus należy przestrzegać następujących przepisów:
DIN EN 14188-1, typ N2
ZTV Fug-StB
ZTV Beton-StB
ZTV BEA-StB

Dane techniczne

Gęstość: 1,1 g/cm3
Temperatura wbudowywania: 160-180 °C
Gruntownik: COLZUMIX®- Haftgrund N2 Plus