BIGUMA®- Plast

Klej do spoin do obróbki na zimno, na bazie bitumu i rozpuszczalnika

Zastosowanie

BIGUMA®- Plast to klej do spoin do tworzenia trwałych połączeń w przypadku wstęgowego kładzenia mieszanki asfaltowej metodą „gorące na zimne“ zgodnie z wytycznymi ZTV Asphalt - StB. BIGUMA®- Plast nadaje się również do fachowego wykonywania spoin poprzecznych w miejscach przerwania asfaltu, występujących zarówno w przypadku nowej budowy jak i działań utrzymujących w dobrym stanie.

Właściwości

BIGUMA®- Plast masa bitumowa zgodna z wytycznymi TL Sbit., ulepszona elastomerem, wypełniona. BIGUMA®- Plast można stosować wielostronnie, masa nadaje się do przedsięwzięć budowlanych każdej wielkości, ponieważ produkt można nanosić zarówno maszynowo jak i ręcznie.

BIGUMA®- Plast wykazuje następujące właściwości:

  • gotowa do obróbki
  • do natychmiastowego zastosowania
  • do stosowania bez podkładu
  • ustawiona tiksotropowo, charakteryzuje się zatem dobrą odpornością przy nanoszeniu
  • dobre wnikanie i wysoka przyczepność

Wskazówki dotyczące przeróbki

BIGUMA®- Plast można natryskiwać maszynowo lub nanosić szpachlą, kielnią lub pędzlem. W obrębie spoiny należy nanosić na całej powierzchni. Klej do spoin ma za zadanie klejenia powierzchni spoiny, tzn. powinien być naniesiony maksymalnie do górnej krawędzi boku spoiny. W przypadku przedawkowania lub wydostawania się kleju na powierzchnię na całej płaszczyźnie, nie można wykluczyć niewielkiego rozpuszczenia warstwy wzgl. powłoki asfaltowej. Gorącą mieszankę asfaltową można nanosić bezpośrednio po naniesieniu BIGUMA®- Plast, ponieważ rozpuszczalnik ulatnia się pod wpływem temperatury mieszanki. Czas schnięcia kleju zależy od warunków atmosferycznych, aby jednak zagwarantować optymalny mechanizm działania BIGUMA®- Plast, naniesienie mieszanki asfaltowej winno nastąpić tego samego dnia. Do uproszczonej obróbki zalecamy stosowanie naszego urządzenia obróbkowego prowadzonego ręcznie MANUPLASTER. Urządzenie MANUPLASTER umożliwia równomierną i optymalną grubość aplikacji i zapewnia szybki postęp prac.

Wymagania odnośnie boku spoiny

Powierzchnie spoin warstw asfaltowych muszą być w dużej mierze suche, czyste, niezmarznięte i wolne od olejów i tłuszczów. Należy usunąć luźne elementy. W miarę możliwości należy już przy nanoszeniu wzgl. zagęszczaniu pierwszego pasma zwrócić uwagę na równomierny, lekko ukośny profil. Można to osiągnąć, stosując np. formierkę do ukośnych krawędzi i wałeczek dociskowy do krawędzi. W razie nieprzestrzegania tych wskazówek podczas nanoszenia, zaleca się ukosowanie jeszcze ciepłej warstwy asfaltowej po linii prostej.

Pogoda

Podczas obróbki BIGUMA®- Plast temperatura powierzchni i otoczenia, zgodnie z wytycznymi ZTV Asphalt- StB, musi być wyższa niż 5 °C. Podczas całej obróbki należy unikać działania wody i mrozu.

Zużycie materiału

Zalecamy ok. 20-30 g BIGUMA®- Plast na centymetr grubości warstwy asfaltu i metr długości spoiny. Dolna granica obowiązuje dla krawędzi ciętych, górna dla krawędzi frezowanych.

Przechowywanie

W zamkniętym pojemniku oryginalnym mieszanka może być przechowywana co najmniej 12 miesięcy. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i silnego działania ciepła. Napoczęte opakowania należy zawsze zamykać. Zależnie od czasu trwania przechowywania opakowania na powierzchni zawartości może tworzyć się film rozpuszczalnika bitumu, który można wmieszać. Nie ma to wpływu na jakość produktu. Należy przestrzegać karty charakterystyki substancji niebezpiecznej!

Forma dostawy

BIGUMA®- Plast dostarczany jest w opakowaniach z cienkiej blachy1) o pojemności 30 kg. Inne wielkości opakowań są możliwe na zapytanie.

Środek czyszczący

Urządzenia: BIGUMA®- SWS, benzyny lub dostępne rozpuszczalniki
kontakt ze skórą: pastę do mycia rąk rozpuszczającą bitum

Obowiązujące przepisy

Podczas wykonywania spoin wzgl. prac konserwacyjnych należy przestrzegać m. in. następujących przepisów:
ZTV Asphalt - StB
TL Sbit - StB

Aplikator

MANUPLASTER (urządzenie prowadzone ręcznie)