BIGUMA®- RS

Modyfikowana polimerowo masa do pęknięć, zawierająca bitum, zgodnie z TL Fug-StB

Zastosowanie

BIGUMA®- RS nadaje się szczególnie do naprawy pęknięć i spoin na drogach asfaltowych i betonowych, również przy zastosowaniu metody krakowania pęknięć (Oversealbanding).

Właściwości

BIGUMA®- RS spełnia wymogi „Technicznych warunków dostawy dla materiałów do wypełniania spoin w powierzchniach komunikacyjnych“ (TL Fug-StB) dla „Mas do pęknięć“.

BIGUMA®- RS wzgl. naprawy wykonane za pomocą tej masy wykazują następujące właściwości:

  • dobre przyleganie do podłoży zawierających bitum i mineralnych
  • wytrzymałość na działanie promieni słonecznych
  • nie klei się do opon przejeżdżających samochodów
  • bardzo dobre właściwości użytkowe w cieple i zimnie
  • wysoka odporność na starzenie
  • odporność na roztwory wodne, sole, rozcieńczone kwasy itp.
  • materiał budowlany zawierający bitum, dzięki czemu bezproblemowy w recyklingu

Wskazówki dotyczące przeróbki

a) Topienie masy do pęknięć

BIGUMA®- RS należy ostrożnie stapiać do temperatury obróbki 170 do 180 °C, w kotle do stapiania wyposażonym w mieszadło mechaniczne, ogrzewanie pośrednie i termostat. Temperaturę masy do pęknięć (masy klejącej) należy regulować termostatycznie; musi istnieć zawsze możliwość jej kontroli. Należy bezwarunkowo unikać przeciążenia termicznego masy do pęknięć (masy klejącej), ponieważ powoduje to bezpośrednio uszkodzenie dodanych dla polepszenia polimerów, a wskutek tego utratę gwarantowanych właściwości.

b) Wymagania dla podłoża

Istniejące pęknięcia należy tylko przedmuchać pod wysokim ciśnieniem za pomocą lancy na gorące powietrze (metoda krakowania pęknięć) lub uprzednio rozfrezować (metoda frezowania i zalewania). Dla naprawy pęknięć jest ważne, aby usunąć z nich wszystkie ewentualnie znajdujące się w nich ciała obce i luźne elementy. Lanca na gorące powietrze ogrzewa asfalt po bokach pęknięć, co aktywuje bitum. Przy takim sposobie postępowania stosowanie powłoki gruntującej nie jest konieczne. Jeżeli jest to konieczne, należy przed naniesieniem BIGUMA®- RS zastosować powłokę gruntującą COLZUMIX®- Haftgrund, opracowaną specjalnie BIGUMA®- RS.

c) Wypełnianie pęknięć

Wypełnianie pęknięć wykonuje się zgodnie ze „Wskazówkami do napraw pęknięć i uszkodzonych spoin i przyłączy na powierzchniach komunikacyjnych z asfaltu“ (HSR). Zarówno w metodzie krakowania pęknięć, jak i w metodzie frezowania i zalewania, masa do pęknięć nanoszona jest na obszar pęknięcia za pomocą urządzenia ręcznego.

Zależnie od przebiegu pęknięcia stosuje się różne szerokości. Płynna w zadanej temperaturze obróbki -RS® masa do pęknięć wpływa do pęknięcia i wiąże się tam z jego bokami. Część masy do pęknięć pozostaje na powierzchni i pokrywa na zakładkę pęknięcie. Zakładka chroni pęknięcie i zapobiega odrywaniu się masy od pęknięć z jego boków. Grubość warstwy nanoszonej przy naprawie pęknięć wynosi pomiędzy 2 a 3 mm. Dla zagwarantowania przyczepności oraz dla optycznego zrównania z istniejącą nawierzchnią, rozsypuje się i wciska w jeszcze gorącą masę do pęknięć bezpośrednio po wylaniu otoczony w bitumie grys/miał kamienny o ziarnistości 1/3 mm.

Tabela: Wskazówki do wyboru różnych metod do naprawy pęknięć i uszkodzonych spoin

Pogoda

Wstępnie przygotowane fugi wolno zalewać wyłącznie przy suchych warunkach atmosferycznych i temperaturze powierzchniowej elementu powyżej 0°C.

Zużycie materiału

Zużycie masy do pęknięć: Długość pęknięcia (m) x szerokość urządzenia ręcznego (mm) x wysokość zbieraka (mm) x gęstość masy do pęknięć (g/cm³) + dodatek na wypełnienie pęknięć zależnie od głębokości i szerokości pęknięć = zużycie w gramach.

Powłoka gruntująca: ok. 3 % wylewanej masy do pęknięć

Przechowywanie

Produkt należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania przynajmniej 24 miesiące.

Forma dostawy

Masę fugową wlewa się do pojemników z cienkiej blachy (hobbocks) i transportuje na jednorazowych paletach. Powłoka przeciwprzyczepna i falcowana konstrukcja pojemników hobbock gwarantują szybkie, bezproblemowe i bezpieczne wylewanie masy z pojemników. Zalane bloki można razem z ewentualnie przyczepioną warstwą przeciwprzyczepną przekazać do zakładu przetwórczego. Masa fugowa dostępna jest także w kartonach powlekanych silikonem.

pojemników z cienkiej blachy (hobok): 35 kg, 12 kg

karton: 30 kg, 12 kg

Środek czyszczący sprzęt:

BIGUMA®- SWS lub benzyna i ogólnodostępne rozpuszczalniki

kontakt ze skórą: pasta do mycia rąk

Obowiązujące przepisy

Przy naprawie pęknięć należy przestrzegać m. in. następujących przepisów wzgl. wskazówek:

ZTV Fug-StB
ZTV Beton-StB
Wskazówki do napraw pęknięć i uszkodzonych spoin i przyłączy na powierzchniach komunikacyjnych z asfaltu (HSR)

Dane techniczne

Temperatura przeróbki: ok. 170-180°C
Gęstość: ok. 1,25 g/cm3
Powłoka gruntująca: COLZUMIX®- Haftgrund