BIGUMA®- TL 82

Zmodyfikowana polimerami, zawierająca bitumeny masa fugowa zgodna z TL Fug-StB i DIN EN 14188-1, typu N2

Zastosowanie

Masa zalewowa BIGUMA®- TL 82 przeznaczona jest do wypełniania fug w nawierzchniach asfaltowych i betonowych.

Właściwości

Asfaltowa masa zalewowa BIGUMA®- TL 82 spełnia wymagania „Technicznych warunków dostaw asfaltowych zalew drogowych“ (TL Fug-StB) dla „mas zalewowych do fug“ oraz odpowiada wymaganiom normy TL bitFug 82 art. A dla mas zalewowych do nawierzchni betonowych, typ zwykły.

Asfaltowa masa zalewowa BIGUMA®- TL 82 oraz wykonane nią uszczelnienia charakteryzują się następującymi cechami:

  • elastyczne połączenie gwarantujące optymalne wyważenie pomiędzy wysoką ciągliwością i dobrą przyczepnością oraz wysoką odpornością na nacisk oraz wysokie i niskie temperatury
  • rozciągliwość do 25 % szerokości wypełnienia
  • łatwość wbudowywania w niskich i wysokich temperaturach
  • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i bitumicznych
  • duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanego połączenia
  • odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp.
  • produkt na bazie asfaltu – łatwy recycling

Wskazówki dotyczące przeróbki

a) Topienie masy spoinowej

Po wyjęciu zalewy z opakowania (puszka metalowa lub karton) należy ją włożyć do kotła i rozgrzać do temperatury aplikacji 160 -180 °C. Najlepszy jest kocioł płaszczowy z mieszadłem mechanicznym i termometrem, pozwalający unikać miejscowego przegrzania i przywierania skoksowanego materiału do ścian kotła. Należy bardzo uważać, by nie przegrzać masy powyżej temperatury maksymalnej – spowoduje to uszkodzenie polimerów, zawartych w masie i w konsekwencji doprowadzi do utraty jej właściwości, Stapiać jedynie taką ilość masy, która przewidywana jest na zapotrzebowanie całodzienne, ponieważ właściwości produktu mogą się zmienić w wyniku wielokrotnego stopienia.

b) Wymagania w odniesieniu do podłoża

Fugi w betonie i asfalcie przed wypełnieniem zalewą muszą być suche i czyste. Należy usunąć z nich pozostałości oleju i tłuszczu oraz luźne kawałki. Szczeliny należy przedmuchać strumieniem sprężonego powietrza, można użyć powietrza gorącego w celu dodatkowego wysuszenia i podgrzania szczeliny. Przed zalaniem szczeliny zalewą drogową zalecane jest naniesienie grun townika COLZUMIX®- Haftgrund. Gruntownik ma za zadanie związanie pozostałości pyłowych i utworzenia przyczepnej powłoki, która wzmocni przyczepność masy do ścian fugi. Gruntownik musi pokrywać ściany fugi w całości, tworząc cienki film. Zaleca się pokrycie również dna fugi. Przed wypełnieniem fugi naniesiony gruntownik musi wyschnąć tzn. powierzchnia zagruntowana powinna być dotykowo sucha. Tak przygotowane podłoże gwarantuje wysoką siłę przyczepności i prawidłowe uszczelnienie.

c) Wypełnianie spoin

Asfaltową masę zalewową BIGUMA®- TL 82 można aplikować z konewki (ew. innego naczynia) lub mechanicznie przy użyciu lancy. Podczas tej czynności masa musi mieć odpowiednią temperaturę. W niższej temperaturze płynność masy spada, co wyraźnie utrudnia pracę, a masa może n ie wypełnić szczeliny do końca, co potencjalnie spowoduje przeciekanie wody pod masę i w efekcie zniszczenie fugi – szczególnie w nawierzchniach o dużym nasileniu ruchu. W przypadku głębokich szczelin, przed wbudowaniem asfaltowej masy zalewowej BIGUMA®- TL 82 możliwe jest zastosowanie materiału podłożowego, który zmniejszy zużycie masy. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na parametry materiału podłożowego, który w różnych warunkach temperaturowych może kurczyć się lub rozszerzać w innym stopniu niż masa BIGUMA®- TL 82, powodując jej zniszczenie przez np. wypchnięcie. Stygnięcie masy może powodować jej niewielkie kurczenie się, zależne od rozmiarów fugi. W takim przypadku może być niezbędne ponowne zalanie uzupełniające szczeliny. Ponowne zalanie powinno się przeprowadzić zaraz po poprzednim. Należy jednak zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne – zalewanie w niskich temperaturach powoduje większe obkurczanie niż w temperaturach wyższych.

Pogoda

Wstępnie przygotowane fugi wolno zalewać wyłącznie przy suchych warunkach atmosferycznych i temperaturze powierzchniowej elementu powyżej 0° C.

Zużycie materiału

BIGUMA®- TL 82: Długość fugi (m) x szerokość fugi (mm) x głębokość fugi (mm) x gęstość masy fugowej (g/cm³) = zużycie w gramach
COLZUMIX®- Haftgrund: zużycie gruntownika wynosi ok. 3% ilości masy zalewowej BIGUMA®- TL 82, niezbędnej do wykonania danego zadania.

Przechowywanie

Produkt należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania przynajmniej 24 miesiące.

Forma dostawy

Masę fugową wlewa się do pojemników z cienkiej blachy (hobbocks) i transportuje na jednorazowych paletach. Powłoka przeciwprzyczepna i falcowana konstrukcja pojemników hobbock gwarantują szybkie, bezproblemowe i bezpieczne wylewanie masy z pojemników. Zalane bloki można razem z ewentualnie przyczepioną warstwą przeciwprzyczepną przekazać do zakładu przetwórczego. Masa fugowa dostępna jest także w kartonach powlekanych silikonem.

pojemników z cienkiej blachy (hobok): 30 kg, 10 kg
karton: 25 kg, 10 kg, 4 x 5 kg

Środek czyszczący

sprzęt: BIGUMA®- SWS lub benzyna i ogólnodostępne rozpuszczalniki
kontakt ze skórą: pasta do mycia rąk

Współobowiązujące przepisy

Podczas wytwarzania wzgl. wypełniania fug przy użyciu BIGUMA®- TL 82 należy przestrzegać następujących przepisów:
DIN EN 14188-1, typ N2
ZTV Fug-StB
ZTV Beton-StB
ZTV BEA-StB

Dane techniczne

Gęstość: 1,1 g/cm3
Temperatura wbudowywania: 160-180 °C
Gruntownik: COLZUMIX®- Haftgrund

Wskazówki bezpieczeństwa

Przestrzegać karty charakterystyki, która zawiera ważne wskazówki dotyczące obchodzenia się, transportu i przechowywania BIGUMA®- TL 82.