COLZUMIX®- Haftgrund

Primer z tworzywa sztucznego

Zastosowanie

COLZUMIX®- Haftgrund jest przezroczystym preparatem do obróbki wstępnej (primer), zawierającym tworzywa sztuczne, wykorzystywanym dla wszystkich mas zalewowych BIGUMA®, zawierających bitum.

Właściwości

COLZUMIX®- Haftgrund spełnia wymagania Technicznych Warunków Dostawy dla wypełniaczy szczelin w nawierzchniach komunikacyjnych (TL Fug-StB) i „szwajcarskiego porozumienia normalizującego” dla produktów do obróbki wstępnej (SN 670 284a-NA) oraz normy EN 14188-4, typ PRH.

COLZUMIX®- Haftgrund posiada następujące właściwości:

  • dobre właściwości w zakresie przywierania do prawie wszystkich podłoży, w szczególności do asfaltu i betonu
  • szybkie wysychanie zaaplikowanego primera
  • wysokie przenikanie pyłu
  • zapewnia dobre właściwości w zakresie sklejania krawędzi szczeliny i nałożonej masy BIGUMA®
  • produkt jest odporny na działanie roztworów wodnych, soli, rozcieńczonych kwasów itp.
  • jest płynny, łatwy do obróbki

Wskazówki dotyczące przeróbki

a) Prace przygotowawcze

Zalewane szczeliny w betonie lub asfalcie należy w razie potrzeby oczyścić sprężonym powietrzem lub szczotkarką, zwracając przy tym uwagę na przestrzenne rozdzielenie prac w zakresie czyszczenia i zalewania. Do procesu sztucznego suszenia lub wstępnego podgrzewania wypełnianej przestrzeni należy w razie konieczności zastosować ciśnieniowe urządzenia nadmuchowe gorącego powietrza.

b) Aplikacja wstępnej warstwy

Zadaniem warstwy wstępnej jest związanie pyłu przywierającego do elementów betonowych lub asfaltowych i utworzenie warstwy zapewniającej przywieranie nakładanej później masy do wypełniania szczelin. COLZUMIX®- Haftgrund można rozpryskiwać lub nakładać pędzlem na obrzeża szczeliny. Warstwa wstępna musi całkowicie pokrywać obrzeża wypełnianej przestrzeni, tworząc na nich warstwę filmu. Zaleca się nałożenie na pasie ruchu po obydwu stronach szczeliny paska preparatu o szerokości ok. 1 cm. Wolno stosować tylko taką ilość materiału wstępnego, która nie spowoduje gromadzenia się preparatu na dnie szczeliny.

c) Wypełnianie spoin

Przed nałożeniem masy do wypełniania szczeliny, należy dokładnie wysuszyć warstwę wstępną. Oznacza to, że podczas dotykania palcem warstwa ta jest odporna na wycieranie. Szczelina pokryta wstępnie COLZUMIX®- Haftgrund nie może być zakurzona, musi być sucha, co zapewni prawidłowe połączenie z betonem lub asfaltem. Szczelina powinna być zalewana bezpośrednio po wysuszeniu primera. Unikać zanieczyszczenia wysuszonej warstwy primera pyłem lub wodą, gdyż redukuje to właściwości w zakresie przywierania preparatu do wypełniania szczelin do obrzeży szczeliny.

Pogoda

Wstępnie przygotowane fugi wolno zalewać wyłącznie przy suchych warunkach atmosferycznych i temperaturze powierzchniowej elementu powyżej 0°C.

Zużycie materiału

COLZUMIX®- Haftgrund: Zapotrzebowanie na wstępny materiał wynosi ok. 3 % nanoszonej masy do wypełniania szczelin.

Przechowywanie

Produkt należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania przynajmniej 24 miesiące.

Forma dostawy

Kanister: 10 i 30 litrów

Środek czyszczący

sprzęt: benzyna i ogólnodostępne rozpuszczalniki
kontakt ze skórą: pasta do mycia rąk

Obowiązujące przepisy

Przy wykonywaniu lub wypełnianiu szczelin należy zwrócić uwagę m.in. na następujący przepis:
ZTV Fug-StB

Wskazówki bezpieczeństwa

Przestrzegać karty charakterystyki, która zawiera ważne wskazówki dotyczące obchodzenia się, transportu i przechowywania COLZUMIX®- Haftgrund.